Ogolna 21 czerwca 2022

Zmiany na szarej liście FATF

Financial Action Task Force (FATF) przedstawiła aktualizację dotyczycącą szarej listy. Do rejestru dodano Gibraltar, natomiast z zestawienia krajów usunięto Maltę. 

Gibraltar na szarej liście FATF

W trakcie specjalnej konferencji prasowej, FATF przedstawiła aktualizację szarej listy, na którą dodano Gibraltar. W takich słowach decyzję skomentował przewodniczący FATF, Marcus Pleyer: – Gibraltar musi podjąć szereg kroków, skupiając się m.in. na ochronie systemu finansowego. W tej chwili nadzorcy nie nakładają wystarczających kar za uchybienia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. To istotne, gdyż sektor hazardowy na Gibraltarze jest duży i skierowany do zagranicznych obszarów. 

W związku z decyzją FATF, urzędnicy w Gibraltarze przyjęli już plan działania.

Malta znika z szarej listy FATF

Z szarej listy FATF znika natomiast Malta, która pojawiła się w tym rejestrze w czerwcu 2021 roku obok takich krajów jak Filipiny, Haiti czy Sudan Południowy. FATF przedstawił Malcie plan działania skoncentrowany na trzech płaszczyznach. Jedna z nich dotyczyła wykazania, iż informacje o beneficjentach rzeczywistych są dokładne, natomiast dwie pozostałe skoncentrowane były na zwiększeniu i dokładnym określeniu roli jednostki analityki finansowej.

W marcowej aktualizacji pojawiła się informacja o znacznych postępach przy planie działania Malty. Po zakończeniu dokładnego przeglądu, Malta została usunięta z listy. Marcus Pleyer podkreśla jednak, że nie zamyka to całkowicie całej sprawy. FATF cały czas zachęca Maltę do ulepszania swojego systemu.

Na liście cały czas zostają Filipiny.

tagi:FATF