Ogolna 11 maja 2022

Zmiany w przepisach odpowiedzialnej gry. Konta tymczasowe tylko na 30 dni

autor: Maciej Akimow
Ministerstwo Finansów wprowadza zmiany w przepisach dotyczących odpowiedzialnej gry. Mowa o konieczności ujednolicenia podstawowych zasad korzystania z kont tymczasowych. Ustalony został konkretny okres obowiązywania tego typu kont. Dodatkowo zmodyfikowany zostaje regulamin dotyczący wysyłania informacji czy materiałów byłym posiadaczom tymczasowych kont.

Dlaczego dojdzie do zmian?

Ministerstwo Finansów zauważa, iż długotrwałe lub bezterminowe udostępnianie danemu graczowi konta tymczasowego nie zapewnia należytej ochrony przed negatywnymi skutkami hazardu. Przyczynić się to może do popularyzowania gier hazardowych i tym samym zwiększyć ryzyko uzależnień od takiej rozrywki.

Kolejna poruszona kwestia dotyczy konkretnych działań wynikających z upłynięciem okresu obowiązywania konta tymczasowego. Brak zamknięcia lub zawieszenia takiego konta jest określane przez Ministerstwo Finansów jako działanie niedopuszczalne. Dodatkowo podmioty nie mogą wykorzystywać danych nieaktywnych kont tymczasowych do wysyłania użytkownikom informacji lub materiałów handlowych, promocyjnych czy reklamowych.

Najważniejszym założeniem wprowadzenia zmian w przepisach odpowiedzialnej gry jest ustalenie ściśle określonego czasu dostępności konta tymczasowego, który będzie z góry wiadomy każdemu użytkownikowi. Gracz otrzyma prawo podjęcia decyzji związanej z korzystaniem z usług u konkretnego podmiotu. Korekta pozwoli jeszcze bardziej oddzielić konta tymczasowe od stałych oraz utrzymać jak najwyższy poziom ochrony graczy przed negatywnymi skutkami.

Zmiany w przepisach odpowiedzialnej gry

W związku z powyższym, Ministerstwo Finansów zdecydowało się wprowadzić ujednolicenie podstawowych zasad korzystania z kont tymczasowych. Zmiany regulaminów będą dotyczyć:

– Wprowadzenia limitu czasu funkcjonowania kont tymczasowych, które będą obowiązywać nie dłużej niż 30 dni. Bezterminowe korzystanie z kont tymczasowych jest niemożliwe.

– Podmioty z licencją na urządzanie gier przez Internet nie mogą wysyłać byłemu posiadaczowi konta tymczasowego jakichkolwiek informacji lub materiałów handlowych, promocyjnych czy reklamowych.

Podmioty mają czas do dokonania zmian w regulaminach odpowiedzialnej gry w terminie 30 dni od otrzymania pisma od Ministerstwa Finansów.

Jest to kolejne z działań Ministerstwa Finansów, które dąży do profesjonalizacji rynku i redakcja Interplay docenia starania regulatora w tym zakresie.

Dodaj komentarz