Ogolna 14 października 2022

Znaczny wzrost przychodów FDJ w trzecim kwartale

autor: Mateusz Mazur
Francuski operator gier La Française des Jeux (FDJ) opublikował raport za trzeci kwartał 2022 r., wykazując wzrost przychodów o 12% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. 

Wzrosty retail i online

W raporcie operator zwraca uwagę między innymi na dobre wyniki, jeśli chodzi o gry loteryjne, gdzie przychody zwiększyły się o 14% do 478 mln euro. Przychody z zakładów sportowych ustabilizowały się na poziomie 97 mln euro, ale oczekuje się, że mistrzostwa świata w piłce nożnej, które odbędą się pod koniec roku, przyniosą znaczne wzrosty.

Wyniki finansowe poprawiły się we wszystkich kanałach dystrybucji także jeśli chodzi o stawki. FDJ odnotowało bowiem 6-procentowy wzrost w punktach sprzedaży i 35-procentowy wzrost w kanałach online.

Wynik powyżej oczekiwań

Łącznie oczekuje się, że całoroczne przychody w 2022 r. wzrosną o ponad 8%, a marża EBITDA sięgnie 24%, co jest wynikiem przewyższającym początkowe prognozy, które wskazywały na 5%-owy wzrost przychodów przy 23-procentowej marży EBITDA.

– Dobre wyniki oczekiwane w ujęciu całego roku odzwierciedlają trafność naszej strategii, która opiera się na wykorzystaniu dwóch kanałów dystrybucji, i potwierdzają nasz długoterminowy model odpowiedzialnego wzrostu – oceniła Stéphane Pallez, przewodnicząca i dyrektor generalny Grupy FDJ.

tagi:fdj