Ogolna 23 czerwca 2022

888 Holdings publikuje wyniki i plany finansowe

Firma 888 Holdings opublikowała aktualizację handlową, a także przedstawiła wyniki finansowe za 12 miesięcy, dotyczące okresu luty 2021 - luty 2022. 

Dobre wyniki 888 Holdings

W raporcie możemy przeczytać, iż 888 wygenerowało przychody w wysokości 690 mln funtów za okres przypadający na 12 miesięcy do 28 lutego 2022 roku. Z kolei skorygowana EBITDA wyniosła 109 mln funtów. Jak natomiast wypada międzynarodowa działalność William Hill na roczny okres przypadający do 22 lutego 2022 roku? Tutaj mowa o przychodach w wysokości 1,36 mld funtów oraz skorygowanym zysku EBITDA w wysokości 238 mln funtów.

888 zauważa, że na rezultaty pozytywnie wpłynęły m.in. wyniki w kilku regulowanych krajach oraz powrót do zasad działalności przedpandemicznej.

Oczekiwania w najbliższych miesiącach

Firma spodziewa się zgłosić przychody 888 w wysokości 330-335 mln funtów za sześć miesięcy zakończonych w czerwcu 2022 roku. W przypadku oczekiwań względem William Hill mowa natomiast o przychodach na poziomie 620-630 mln funtów, które mają wynikać m.in. z pewnych korekt rynkowych lub wycofań, jak np. w Holandii.

Przejęcie William Hill ma zostać sfinalizowane 1 lipca, kończąc tym samym transakcję, która rozpoczęła się we wrześniu 2021 roku, kiedy 888 zawarło umowę z Caesars Entertainment w sprawie zakupu brytyjskich i europejskich aktywów William Hill za 2,2 miliarda funtów.

Kolejne kroki

W dodatkowym komunikacie, 888 Holdings poinformowało również o zamiarze wprowadzenia na rynek ponad miliarda funtów za pośrednictwem 888 Acquisitions Limited oraz 888 Acquisitions LLC. To kwota wynikająca z zabezpieczonego zadłużenia uprzywilejowanego, która obejmuje pożyczkę terminową denominowana w dolarach amerykańskich z terminem do 2028 roku. Co więcej zawiera także denominowane w euro zabezpieczone obligacje o stałym oprocentowaniu z terminem wykupu w 2027 roku i obligacje ze zmiennym oprocentowaniem z terminem wykupu w 2028 roku.