Ogolna 8 grudnia 2022

888 przeznaczy ogromną kwotę na restrukturyzację długu William Hill

W połowie 2022 roku firma 888 zakończyła proces przejęcia William Hill. Od tego momentu, 888 Holdings intensywnie pracuje nad refinansowaniem zadłużenia związanego z całym procesem. Firma planuje pozyskać 200 milionów euro na ten cel. 

William Hill w rękach 888

Pod koniec maja 2022 roku, akcjonariusze 888 zatwierdzili przejęcie nieamerykańskich aktywów William Hill od Caesars. Operator 888 zaczął intensywnie pracować nad zbieraniem funduszy, które przeznaczy na restrukturyzację długu William Hill.

W ostatnim czasie 888 poinformowało, iż zamierza pozyskać 200 milionów euro z dłużnych rynków kapitałowych, które przeznaczy na refinansowanie zadłużenia związanego z przejęciem marki William Hill. Będzie to proces polegający na tych samych zasadach, co w lipcu tego roku, gdy 888 pozyskało 700 milionów euro na spłatę pieniędzy zaległych w ramach niektórych umów.

Operator 888 zapewnił, że w kontekście najnowszej restrukturyzacji, firma zawrze odpowiednie umowy zabezpieczające i nie oczekuje się, że ogólna operacja będzie miała istotny wpływ na całkowity koszt zadłużenia firmy.

Zadłużenie spółki

Ostateczna struktura wykupu William Hill zaowocowała wyższą kwotą zadłużenia, którą początkowo przewidywano przed ogłoszeniem transakcji. Dług 888 wynosi 5,7-krotności zysku, wyraźniej powyżej średnioterminowego celu, który wynosi 3-krotność. Warto zaznaczyć, że tylko 36% zadłużenia brutto jest stałe, a pozostała część podlega oprocentowaniu zmiennemu. Tym samym spółka jest narażona na wyższe stopy procentowe.

Dyrektor generalny 888 – Itai Pazner powiedział jednak, że usprawnione operacje oraz dyscyplina kapitałowa zapewnia spółce jasną ścieżkę do zmniejszenia dźwigni finansowej do 3,5-krotności. Ten cel ma zostać zrealizowany do końca 2025 roku.

Dodaj komentarz