Automaty 19 czerwca 2023

Amerykanie niezadowoleni z przejęcia STS. Ostra krytyka

autor: redakcja
Eminence Capital, amerykańska firma inwestycyjna,która obecnie posiada około 13,2 miliona akcji popularnej grupy zakładów sportowych i gier Entain z indeksu FTSE 100, opublikowała list otwarty skierowany do zarządu firmy w sprawie przejęcia STS. Dyrektor oskarża Entain o brak logiki.

W liście podpisanym przez dyrektora generalnego Ricky’ego Sandlera, Eminence Capital ostro skrytykował decyzję Entain o zakupie STS.

Firma inwestycyjna stwierdziła, że Entain nie kierował się logicznym myśleniem, kontynuując realizację przedmiotowej umowy, która wyceniłaby STS na 12 x EBITDA przy jednoczesnej emisji akcji Entain na poziomie 7 x EBITDA .

Eminence użył również argumentu spadku akcji Entain o ponad 8 procent, co przyniosło stratę w wysokości 650 milionów funtów (830 milionów dolarów) pod względem wartości na rynku. Kwota jest zbliżona do tej, jaką Entain musiałby zapłacić w zamian za STS Holdings.

W podobny sposób skrytykowano również kierownictwo Entain za chęć przejęcia polskiej marki. Eminence Capital użył wyrażenia “głuchoniemy”, aby dokładniej wyjaśnić swoje stanowisko, dodając jednocześnie, że zespół zarządzający nie rozumie sposobu, w jaki działają finanse lub, co gorsza, uważa akcjonariuszy za naiwnych.

Eminence wyjaśniło, że ​​chociaż jest zainteresowana dalszym wspieraniem Entain w dążeniu do kolejnych przejęć i fuzji, które można uznać za racjonalne, odmówiłaby finansowania ich kapitałem własnym, który jest bardzo niedowartościowany.

Firma inwestycyjna wyjaśniła, że do tej pory brała udział w kilku atrakcyjnych transakcjach, które miały potencjał tworzenia wartości przy jednoczesnym pozyskiwaniu kapitału w celu sfinansowania fuzji i przejęć.

Jeżeli chodzi o decyzję o przejęciu STS, Eminence zajął zupełnie przeciwne stanowisko, zwłaszcza w kontekście przypuszczalnego zakupu firmy przez Entain. Wspomniał, że poprzednie oferty przejęcia innych bukmacherów były dużo korzystniejsze (wymieniono m.in. MGM).

Eminence ostrzegł również przed ryzykiem utraty przez akcjonariuszy zaufania do zdolności Entain przy alokacji kapitału w celu generowania wartości w dłuższej perspektywie. To z kolei może doprowadzić do decyzji o wsparciu sprzedaży spółki MGM po cenie niższej od wcześniejszych szacunków.

Dodaj komentarz