Branża hazardu online – kwartalna analiza

kategoriaOgolna autorMC data05.11.2019

Przedstawiamy kwartalny raport dotyczący stanu branży hazardowej online. Jesienna edycja tego raportu została przygotowana przez MECN – Consulting Network.

„Kluczową częścią naszej kwartalnej analizy jest zbadanie opinii uczestników branży na tematy dotyczące obecnego i przyszłego klimatu biznesowego branży hazardu online. Nasze podejście jest podobne do analiz ogólnego klimatu przemysłowego/biznesowego, takich jak Wskaźnik Klimatu Biznesowego Komisji Europejskiej.”

Kluczowymi aspektami analizy indeksu branży hazardu online są:
– ankieta wśród uczestników branży hazardu online – eksperci branżowi proszeni są o przedstawienie oceny obecnej sytuacji biznesowej i oczekiwań na następne 12 miesięcy. Zadbaliśmy o to, aby wybrać uczestników z różnych części branży, w tym prywatnych operatorów i przedstawicieli loterii państwowych, a także dostawców usług informatycznych/usługowych, inwestorów. W tej edycji zgromadziliśmy szacunki i spostrzeżenia 182 znawców rynku i ekspertów, w tym dużej liczby kadry kierowniczej.
– Rozwój w czasie – ze względu na regularne aktualizacje, badanie to może być wykorzystane jako „barometr branżowy” dla ogólnego klimatu branży.

Ogólny aktualny klimat w branży

Z analiz przedstawionych na wykresach możemy wyciągnąć następujące spostrzeżenia:
– obecny klimat biznesowy – większość (73%) ankietowanych ekspertów i znawców rynku ocenia obecny klimat biznesowy branży hazardu online jako „zadowalający” lub nawet „zły”. 27% ekspertów uważa obecny klimat za „dobry”.
– rozwój klimatu w branży – na wykresie poniżej porównujemy oceny obecnego klimatu biznesowego w różnych kwartałach, w których przeprowadzaliśmy ankiety. W poprzednich kwartalnych badaniach odsetek ekspertów oceniających obecny klimat przemysłu jako „dobry” wynosił około 40%. W III kwartale 2019 r. ocena „dobra” spadła do najniższej wartości (27%) od dwóch lat. Ogólna tendencja spadkowa od drugiego kwartału 2018 r. wydaje się zatem utrzymywać – tylko w drugim kwartale 2019 r. została na jakiś czas zatrzymana.

W odniesieniu do perspektyw przyszłego klimatu biznesowego na najbliższe 12 miesięcy widzimy:
– przyszłe perspektywy – w odniesieniu do przyszłego klimatu biznesowego (w ciągu najbliższych 12 miesięcy) 36% ankietowanych ekspertów uważa, że klimat w branży będzie „dobry”, co oznacza wzrost w porównaniu z obecnym „dobrym” – udział 27% – patrz wykres powyżej.
– prognozy ponownie spadły – na poniższym wykresie porównujemy oceny przyszłego klimatu biznesowego w różnych okresach/miesiącach, w których przeprowadzaliśmy ankiety. Od czwartego kwartału 2017 r. obserwujemy malejący odsetek ekspertów oceniających przyszły klimat biznesowy jako „dobry”. Jedynym wyjątkiem był I kwartał 2019 r., kiedy perspektywy na przyszłość nieco się poprawiły. Ale teraz trend spadkowy utrzymał się ponownie w trzecim kwartale 2019 r., a „dobra” ocena przyszłości spadła do najniższej wartości (36%) od dwóch lat. Większość ekspertów ocenia przyszły klimat jako „zadowalający”.

Odsetek ekspertów uznających przyszły klimat branży za „dobry” wynosi 36%, co stanowi wzrost w porównaniu do „dobrego” – dziś 27%.

Analiza trendów
Aby lepiej porównać wyżej wymienione zmiany, obliczyliśmy również średnią „ocenę” ocen klimatu biznesowego w skali od 1 (słaba) do 2 (zadowalająca) i 3 (dobra):
– ocena obecnego klimatu biznesowego wykazuje tendencję spadkową od zimy 2017 r., spadając z 2,42 (grudzień 2017 r.) do 2,17 w bieżącym kwartale (niebieska linia na wykresie poniżej). Chociaż negatywny trend zatrzymał się w I i II kwartale 2019 r., osiągnął najniższy poziom od dwóch lat w III kwartale 2019 r.
– Po tym, jak ocena przyszłego klimatu wzrosła na początku 2019 r., ponownie spadła w II i III kwartale 2019 r. – w związku z tym trend jest również nieco negatywny, jeśli spojrzeć na ostatnie dwa lata (brązowa przerywana linia na ilustracji poniżej).

Szczegółowe opinie i przemyślenia na temat obecnego i przyszłego klimatu biznesowego

 

Przepisy prawne:
– ciągle zmieniające się otoczenie regulacyjne. Liczba licencjonowanych operatorów wzrasta, ale rząd dalej chroni swoje państwowe podmioty ograniczając liczbę wydanych licencji.
– Regulacja SE nie tylko kosztuje wielu operatorów w UE, ale także pochłania wiele zasobów ludzkich Problemy regulacyjne są odczuwalne w całej UE, a USA wciąż jest dalekie od ziemi obiecanej. Będzie to trudny, 24-miesięczny okres nieuregulowanych przepisy w UE zanim te staną się bardziej jasne i, mam nadzieję, stabilne.
– największym zmartwieniem jest szerokie ustawodawstwo rządowe narzucone bez głosu branży. Powoduje to wiele problemów, które już zostały zaobserwowane.
– organy regulacyjne zwiększają ograniczenia, a inne rynki podążają za nimi. Większość z nich nie jest zainteresowana utrzymaniem zdrowego przemysłu hazardowego.
– szwedzki rynek kurczy się, klienci są zmęczeni reklamą gier.
– presja regulacyjna wpływa na potencjał dochodów i nowe rynki – USA jest nadal zbyt niedojrzałe i niepewne, aby postawić na nie swój żeton.

Zwiększona konkurencja – trudniejsze rynki
– zbyt wiele firm goni za tym samym. W niedalekiej przyszłości nastąpi znaczna zmiana w branży.
– Europejski krajobraz podlegający regulacji RE stanowi wyzwanie dla małych i średnich operatorów. Przestrzeń jest również zatłoczona po stronie treści (gry). Wciąż jest jednak miejsce dla nowych firm.
– Myślę, że przestrzeń online jest bardzo zatłoczona, a gracze są rozpieszczani wyborem. Ustalenie i utrzymanie przepływu graczy i środków w przestrzeni online jest bardzo kosztowne, a jeśli Twój budżet nie jest wystarczająco duży, nie przeżyjesz.
– zwiększona regulacja, surowsze kary ze strony organów regulacyjnych, zwiększona konkurencja zmniejszająca margines nielegalnych operatorów.
– koszty prowadzenia działalności na rynkach regulowanych będą nadal rosły.
– moim zdaniem przepisy dotyczące promocji gier hazardowych online w ostatnich miesiącach znacznie się zaostrzyły i prawdopodobnie pogorszą się w dającej przewidzieć się przyszłości. Bez regularnych hazardzistów nie widzę dobrej przyszłości dla branży, a władze będą mogły wprowadzić wysokie grzywny, aby powstrzymać operatorów przed ograniczaniem gry takich klientów.

Źródło: kwartalny raport Online Gambling Quarterly wydany przez MENC

udostępnij na facebooku
udostępnij na twitterze
MC 05.11.2019
    ]