Ogolna 22 lutego 2023

Catena Media ze sporym wzrostem przychodów w Ameryce Północnej

autor: Mateusz Mazur
Catena Media zaprezentowała raport finansowy za czwarty kwartał ubiegłego roku oraz cały 2022 rok. Grupa może się pochwalić nieznacznymi wzrostami w kilku obszarach działalności.

Udany start na nowych rynkach

Druga połowa 2022 roku była dla Catena Media okresem dużych zmian. Grupa może jednak pochwalić się dobrymi wynikami finansowymi, które obejmują między innymi 31-procentowy wzrost przychodów w Ameryce Północnej w czwartym kwartale. Był on napędzany głównie przez uruchomienie rynku zakładów sportowych w Maryland.

Catena może pochwalić się również 15-procentowym wzrostem przychodów z ogółu kontynuowanej działalności. Perspektywy na najbliższe miesiące również rysują się dla grupy optymistycznie, choć dorównać ubiegłorocznym wynikom będzie niezwykle trudno, ze względu na mniejszą liczbę rynków, które mają zostać otworzone.

W czwartym kwartale grupa odnotowała nieznaczny wzrost liczby nowych klientów składających depozyt (NDC), która wyniosła 84 651 i była o 1% większa niż 83 539 w czwartym kwartale 2021 roku.

Skorygowana EBITDA z działalności kontynuowanej wzrosła o 14 procent do 12,3 mln euro (10,8 mln euro w IV kwartale 2021 roku), co odpowiada skorygowanej marży EBITDA w wysokości 45%. Nie uległa ona zmianie w stosunku do ubiegłego roku.

Zysk na akcję z działalności kontynuowanej wyniósł 0,04 euro (0,06 euro w IV kwartale 2021 roku), natomiast środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 31 grudnia wyniosły 24,6 mln euro (27,7 mln euro w IV kwartale 2021 roku).

Czas dużych zmian dla Catena Media

Wyniki finansowe za cały 2022 rok utrzymywały się na względnie stabilnym poziomie, a wszelkie zmiany podyktowane były podjętymi przez Catenę decyzjami strategicznymi.

Przychody z działalności kontynuowanej wyniosły 110,1 mln euro, co oznacza wzrost o 7% rok do roku. Zgodnie z oczekiwaniami przychody w Ameryce Północnej wzrosły o 24% do 84,5 mln euro, co odpowiada 77% przychodów grupy. Wzrost organiczny wyniósł -4 proc.

Liczba nowych klientów składających depozyt (NDC) wyniosła 354 050 (345 963 w 2021 roku), co oznacza 2-procentowy wzrost w skali rok do roku. Skorygowana EBITDA z działalności kontynuowanej spadła o 16% do 50,1 mln euro, co odpowiada skorygowanej marży EBITDA w wysokości 46%.

Zysk na akcję z działalności kontynuowanej wyniósł 0,35 euro, natomiast środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 31 grudnia wyniosły łącznie 24,6 mln euro.

15 grudnia grupa zgodziła się sprzedać swoją markę AskGamblers i powiązane globalne marki kasyn za 45 milionów. Sfinalizowana 31 stycznia 2023 r. transakcja dotyczyła sprzedaży dwóch całkowicie zależnych spółek na Malcie i w Serbii.

W listopadzie 2022 roku grupa pojawiła się także na nowo uregulowanym rynku w Maryland.

Pierwsze miesiące również upłynęły w Catena Media pod znakiem sporych zmian. W styczniu 2023 roku grupa wyznaczyła Carnegie Investment Bank na doradcę finansowego do pomocy w ocenie opcji strategicznych firmy w związku z zainteresowaniem stron trzecich nabyciem niektórych aktywów, natomiast w lutym firma poinformowała o odejściu CFO Petera Messnera.

Dodaj komentarz