Ogolna 16 sierpnia 2022

GiG z wyraźnym wzrostem przychodów w drugim kwartale

Gaming Innovation Group (GiG) opublikowało raport, w którym poinformowało o odnotowaniu przychodów w wysokości 22,1 mln euro w drugim kwartale 2022 roku, co oznacza wzrost o 37% w skali rok do roku.

Wyniki GiG w drugim kwartale

Poza wspomnianymi przychodami, GiG przedstawiło również wyniki skorygowanej EBITDA, która wzrosła o 47% rok do roku do 8,3 mln euro. Ponadto grupa odnotowała dodatni zysk netto w wysokości 1,3 mln euro oraz dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 9,5 mln euro.

Dobrze wypadają również wyniki GiG Media, gdzie przychody osiągnęły rekordowo wysoki poziom w postaci 14,8 mln euro, co oznacza wzrost o 35% rok do roku. Skorygowany wskaźnik EBITDA w tym przypadku wyniósł 7 mln euro. Z kolei przychody platformy i zakładów sportowych wzrosły o 43% do 7,3 mln euro, przy skorygowanej EBITDA na poziomie 1,3 mln euro.

Satysfakcja z rezultatów

O wynikach GiG wypowiedział się CEO Richard Brown: – Mocna dynamika, którą kontynuujemy w drugim kwartale i ekscytujący kamień milowy, jakim było sfinalizowanie przejęcia Sportnco 1 kwietnia, pozycjonują naszą firmę pod kątem ciągłego wzrostu.

W drugim kwartale 2022 roku, Gaming Innovation Group wykonało kilka ważnych kroków. Mowa m.in. o podpisaniu umowy z Betsson Group w Kolumbii czy przedłużeniu współpracy z Grupo Boldt.

tagi:GiG

Dodaj komentarz