Ogolna 5 sierpnia 2021

Hazard wraca pod Departament Podatku Akcyzowego [NEWS INTERPLAY]

W poprzednim tygodniu hazard wrócił pod skrzydła Departamentu Podatku Akcyzowego. Wcześniej znajdował się bowiem w sektorze Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier. Co więcej w pierwszym wymienionym Departamencie według naszych informacji ma dojść do reorganizacji. 

Departament Podatku Akcyzowego

Departament Podatku Akcyzowego odpowiada m.in za realizację założeń polityki podatkowej w zakresie podatku akcyzowego, podatku od wydobycia niektórych kopalin, opłaty od środków spożywczych oraz innych obciążeń o podobnym charakterze, a także sprawuje merytoryczny nadzór nad stosowaniem przepisów podatkowych pozostających  w zakresie właściwości Departamentu.

Osoby zarządzające tym departamentem mają zatem duże doświadczenie w podejściu do zajmowania się branżami bardzo specyficznymi. Z tego też względu w Ministerstwie Finansów podjęto decyzję, że branża hazardowa trafi do nowego-starego departamentu. Dzięki tej zmianie współpraca operatorów z Ministerstwem ma przebiegać jeszcze sprawniej.

Reorganizacja Departamentu

Według informacji uzyskanych przed redakcję Interplay, w Departamencie Podatku Akcyzowego trwa obecnie reorganizacja. Pewna swojego stanowiska może być jednak Maria Rutka, która pełni funkcję dyrektora tego oddziału.

Same zmiany są bardzo ważne dla branży hazardowej, ponieważ to właśnie Departament Podatku Akcyzowego będzie teraz odpowiadał za kwestie związane z udzieleniem koncesji i zezwoleń oraz wydawaniem rozstrzygnięć o charakterze gier, a także upoważnień do badań technicznych automatów i urządzeń do gier.

Z naszej strony życzymy ludziom zarządzającym Departamentem samych trafnych decyzji. Jako medium branżowe mamy również nadzieję, że Ministerstwo Finansów będzie pracowało jeszcze sprawniej, a także pozostanie otwarte na głosy płynące z branży. Tak jak ma to miejsce w ostatnim czasie, czego przykładem jest sejmowe posiedzenie w ramach Zespołu Parlamentarnego ds. Ochrony Konsumentów i Przedsiębiorców, na którym jednym z tematów była luka hazardowa i skuteczne metody walki z szarą strefą. Zapowiedziano również wówczas, że wszelkie zmiany prawa będą konsultowane z szeroko pojętą branżą rozrywkową.

Dodaj komentarz