Ogolna 19 grudnia 2019

ITF zakazuje gromadzenia danych na żywo dla wydarzeń z nagrodami do 15 000 $

Rada Nadzorcza Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF) i Tennis Integrity Unit (TIU) ogłosiły plany zwiększenia gwarancji uczciwości podczas World Tennis Tour (WTT), w tym zakaz gromadzenia danych (punktacji) na żywo dla mniejszych wydarzeń oferujących nagrody pieniężne do 15 000 $.

Oznacza to znaczną rezygnację z pierwotnej propozycji, która zakazałaby transmisji na żywo i gromadzenia danych o wydarzeniach z pulą nagród do 25 000 $. Było to jedno z siedmiu zaleceń przedłożonych przez niezależny panel przeglądowy w maju zeszłego roku, mających na celu utrzymanie uczciwości sportu.

Zakazowi będzie towarzyszyć tworzenie większej liczby wydarzeń z pulą nagród wynoszącą co najmniej 25 000 $, aby zniechęcić do nieoficjalnego zbierania danych podczas wydarzeń o wartości 15 000 $.

Przewiduje się, że zmiana spowoduje udostępnienie do 3500 meczów mniej w stosunku do roku 2018. Dalsze redukcje będą kontynuowane w 2020 r. i 2021 r., dopóki gromadzenie danych dla takich spotkań nie zostanie całkowicie wycofane.

Walkę z proponowanym zakazem gromadzenia danych i przesyłania strumieniowego dla wydarzeń o wartości 25 tys. USD poprowadziło Międzynarodowe Stowarzyszenie Rzetelności Obstawiania (IBIA). Organizacja argumentowała, że posunięcie to zmusiłoby bukmacherów do korzystania z nieoficjalnych plików danych w celu oferowania rynków z tych wydarzeń, co ostatecznie zwiększałoby ryzyko manipulacji.

Zakłady na żywo stanowią 80% rynków tenisowych członków IBIA i ponad 95% na poziomie ITF” – wyjaśnił dyrektor IBIA Khalid Ali. „Przechowywanie danych na żywo dla meczów o wartości 25 000 $ jest niezwykle korzystnym posunięciem ze strony tenisa zarówno z punktu widzenia uczciwości, jak i komercyjności. Usunięcie wszystkich danych ITF World Tennis Tour od regulowanych operatorów doprowadziłoby do niepożądanej sytuacji, gdy konsumenci będą poszukiwać tego produktu za pośrednictwem nieuregulowanych kanałów, co doprowadzi do utraty nadzoru nad rynkiem i spowoduje brak możliwości wykrywania i karania korupcji”.

Aby zapewnić szybkie wykrywanie podejrzanych wzorców zakładów, rynki wydarzeń ITF będą monitorowane we współpracy z TIU, a organ zarządzający będzie ściśle współpracować z dostawcami danych i operatorami zakładów.

Wprowadzony zostanie także nowy system akredytacji i kontroli dostępu do wydarzeń WTT, a także rejestracja wideo meczów i dodatkowe zabezpieczenia zapobiegające nieoficjalnemu gromadzeniu danych. Personel ochrony integralności na miejscu będzie również obecny podczas wydarzeń, a kanały informowania o nieprawidłowościach zostaną dopracowane. W sumie ITF zamierza zainwestować 8 mln USD w poprawę kontroli integralności.

Nasze zaangażowanie w ochronę integralności World Tennis Tour jest najważniejsze” – wyjaśnił prezes ITF David Haggerty.

Kompleksowy pakiet środków, które uzgodniliśmy zarówno z Zarządem ITF, jak i Radą Nadzorczą Tennis Integrity, wykracza poza zalecenia Niezależnego Zespołu Oceniającego (IRP) dotyczące usunięcia dostarczania danych punktacji na żywo podczas wydarzeń WTT o wartości 15 000 $. Jest to program, który całościowo zaprezentuje wszystkie aspekty uczciwości w całym kalendarzu World Tennis Tour” – kontynuował. „Skala tego projektu jest niespotykana. Jesteśmy przekonani, że przyniesie realne korzyści wszystkim uczestnikom i przyczyni się do trendu zmniejszania ryzyka korupcji obserwowanego w 2019 r.

Jennie Price, przewodnicząca rady nadzorczej Tennis Integrity, dodała, że wprowadzenie w życie zakazu gromadzenia wyników na żywo dla wydarzeń o wartości 15 000 $ było kluczowym priorytetem dla organu nadzorującego: „Szczegółowe prace nad wdrożeniem zalecenia jasno pokazały, jak ważne będzie zapewnienie, aby oficjalne dane nie były po prostu zastępowane nieoficjalnymi danymi” – powiedziała Price. „Zwiększone bezpieczeństwo i procesy akredytacyjne planowane przez ITF są niezbędne, aby zapewnić odpowiednią ochronę środowiska gry i zminimalizować możliwości nieoficjalnego gromadzenia danych.

Władze tenisowe są pod presją wzmożenia wysiłków na rzecz walki z korupcją, ponieważ wspólne dochodzenie Buzzfeed-BBC News w 2016 r. ujawniło szeroko rozpowszechnione dowody na ustawianie meczów na najwyższych szczeblach tego sportu. To skłoniło do przeglądu wszystkich istniejących kontrolek w celu lepszego rozwiązania problemu.

Dane z IBIA sugerują, że wysiłki te mogą przynieść pożądany efekt. W raporcie stowarzyszenia dotyczącym rzetelności w trzecim kwartale, liczba podejrzanych alertów o aktywności wygenerowanych dla meczów tenisa spadła o 40% rok do roku, do wartości 72.