Automaty 23 sierpnia 2014

Izba ma już 10 lat – Uroczyste spotkanie członków w Józefowie

autor: Interplay
W podwarszawskim Józefowie 23 maja należał do członków Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych.

Zebrali się tam, by uczcić 10 lecie powołania Izby.

Uroczyste obchody odbyły się na sali józefowskiego hotelu Holiday Inn.

Przedstawiciele spółek członkowskich Izby wysłuchali przemówienia prezesa Stanisława Matuszewskiego, który przybliżył zebranym historię powstania Izby, przypomniał założycieli i przedstawił plany na przyszłość związane z przygotowywaną nowelizacją Ustawy o Grach.

Zebrani uczcili następnie minutą ciszy jednego z twórców Izby, zmarłego w ubiegłym roku, Stanisława Legierskiego.

W dużej części spotkania uczestniczył ustępujący Prezydent Euromatu, Eduardo Antoja, który także wygłosił krótkie przemówienie.

Podkreślił w nim specyfikę branży hazardowej, która chociaż nie może się reklamować w mediach, to może na każdym kroku podkreślać jak duże wpływy przynosi dla budżetów poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Głos zabrał także wiceprezes Izby Eugeniusz Wiecha, który poinformował zebranych, że zgłoszone zostały uwagi Izby do projektu nowelizacji Ustawy o Grach.

Zmierzają one m.in. w kierunku usunięcia z określenia „gry o nagrody pieniężne lub rzeczowe” słowa „rzeczowe”.

Dodaj komentarz