Automaty 14 sierpnia 2014

Karuzela jako nieruchomość – cz. 3

autor: Interplay
Sprawa w Komisji Palikota

We wtorek 22 lipca o w jednej z sal Kancelarii Sejmu odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej Sejmu RP „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji.

Tak brzmi pełna nazwa komisji, którą potocznie przyjęto nazywać Komisją Palikota, gdyż tenże poseł jest jej przewodniczącym.

Na posiedzeniu rozpatrywano kilka projektów nowelizacji ustaw, w tym prawa budowlanego.

Prawo budowlane określa urządzenia rozrywkowe, jako tymczasowe obiekty budowlane, co nakłada na ich właścicieli obowiązek „zgłoszenia budowlanego” z 30-dniowym wyprzedzeniem, ogranicza czas posadowienia takiego obiektu do 120 dni oraz nakłada obowiązek płatności podatku od nieruchomości (2 % od budowli), który to obowiązek wynika z innej ustawy „o podatkach i opłatach lokalnych”.

Z wnioskiem o nowelizację ustaw wystąpiła Izba Gospodarcza po uprzedniej konsultacji ze środowiskiem wystawców, głównie właścicieli karuzel.

Następnie złożony wniosek został fachowo opracowany przez kancelarię prawniczą Budnik, Posnow i  Partnerzy z Wrocławia. Szczegółami zajęła się Katarzyna Antkowiak z tejże kancelarii, która również wzięła udział w posiedzeniu Komisji Palikota.

Izba poprosiła też Błażeja Niewinowskiego – prezesa Stowarzyszenia Wystawców Polskich z Łodzi, by zechciał uczestniczyć w tym posiedzeniu.

Temat referował wiceprezes Izby Eugeniusz Wiecha, który problem przedstawił obrazowo na wybranych przykładach.

Następnie Katarzyna Antkowiak przedłożyła stosowny projekt nowelizacji ustaw.

Poseł Paweł Poncyliusz zwrócił uwagę, że Komisja otrzymała trochę inne brzmienie zmian i zobowiązał Izbę, by w jak najkrótszym terminie złożyć nowy tekst.

O opinie został poproszony ekspert Komisji Jacek Bielecki z Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Stwierdził on, że proponowane przez Izbę zmiany są tylko cząstką zagadnienia i dlatego winny być przyjęte i włączone do prac nad całkowicie nową „rewolucyjną” ustawą „prawo budowlane”.

Mimo, że Sejm ma przerwę urlopową to Komisja Palikota zebrała się ponownie 6 sierpnia. Tym razem z wiceprezesem Izby Eugeniuszem Wiecha przybył mecenas Krzysztof Budnik.

Dodaj komentarz