Ogolna 12 maja 2022

Kilkuprocentowy wzrost przychodów IGT w pierwszym kwartale 2022 roku

autor: Mateusz Mazur
Firma IGT odnotowała w I kwartale 2022 roku przychody w wysokości 1.1 mld dolarów, co stanowi 4-procentowy wzrost w porównaniu z I kwartałem 2021 roku. 

80 mln dolarów dywidendy

IGT odnotowało dochód operacyjny w wysokości 252 mln dolarów oraz marżę dochodową na poziomie 24%, co przekroczyło prognozy firmy o 200 punktów bazowych. Skorygowana EBITDA  w wysokości 433 mln dolarów jest porównywalna z wynikami finansowymi, które IGT osiągnęła w ubiegłym roku. Z kolei skorygowana marża EBITDA w wysokości 41% była jedną z najwyższych w historii.

Grupa zwróciła także akcjonariuszom firmy 80 mln dolarów w formie dywidendy pieniężnej i wykupu akcji, co oznaczało rekordowy zwrot z inwestycji już drugi kwartał z rzędu. Dostawca przypisuje swoje zwiększone przychody znacznie wyższej sprzedaży produktów, co oznacza, że przychody i zysk w tym kwartale dorównują “historycznym poziomom szczytowym”.

Spadek dochodu operacyjnego

Nie wszystko w I kwartale 2022 roku układało się jednak po myśli IGT. Dochód operacyjny dostawcy spadł o 3% w porównaniu z ubiegłym rokiem i wyniósł 252 mln dolarów, a przychody firmy z tytułu Global Lottery spadły z 749 mln dolarów w I kwartale 2021 roku do 680 mln dolarów w roku obecnym.

Dyrektor generalny IGT, Vince Sadusky następująco skomentował sytuację finansową firmy: – Wyniki w I kwartale odzwierciedlają siłę naszego portfela… Wysokość marży ma związek z długoterminowym ożywieniem w branży gier, a także wyższym poziomem przychodów z gier loteryjnych z okresu przedcovidovego. 

– Inicjatywy firmy w zakresie uproszczenia struktury korporacyjnej zaowocowały zwiększoną płynnością, czego dowodem może być fakt, że nadal inwestujemy w rozwój produktów i zwracamy kapitał naszym akcjonariuszom – dodaje Sadusky.

tagi:IGT