Ogolna 26 kwietnia 2023

Kindred Group publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2023 roku

Kindred Group opublikował wyniki z pierwszego kwartału 2023 roku. Z raportu wynika, iż grupa odnotowała znaczący wzrost przychodów w porównaniu z I kwartałem 2022 roku. 

Wyniki Kindred Group

Całkowity przychód Kindred Group w I kwartale 2023 roku wyniósł 306,4 mln funtów, co oznacza wzrost w porównaniu z I kwartałem 2022 roku, kiedy całkowity przychód wyniósł 246,7 mln funtów. Ponadto EBITDA wyniosła 47,3 mln funtów w pierwszym kwartale tego roku, co również oznacza wzrost w porównaniu z 22 mln funtów w I kwartale 2022 roku.

Jak się okazuje, zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 300%. Kindred pobił już swój rekordowy kwartał z 2022 roku, kiedy to łączny przychód w IV kwartale wyniósł 305 mln funtów.

Zachęcająca poprawa

W takich słowach wyniki komentuje CEO Kindred, Henrik Tjarnstrom – W pierwszym kwartale 2023 roku nastąpiła zachęcająca poprawa zarówno przychodów, jak i rentowności, a bazowa marża EBITDA wzrosła do 16%. Ogłoszone wcześniej inicjatywy optymalizacji kosztów zostały wdrożone w ciągu kwartału. Istnieje jednak opóźnienie, więc pełny wpływ na wyniki zobaczymy z czasem. 

Przypomnijmy, iż w 2022 roku Kindred odnotował spadek przychodów oraz zysku netto w skali rok do roku.

Dodaj komentarz