Ogolna 20 sierpnia 2020

Konsekwencje nielegalnej gry hazardowej

autor: 147.pl
Gra hazardowa jest w wielu krajach sankcjonowana odpowiednim przepisem. Tak jest również w Polsce, gdzie legalny i nielegalny hazard definiuje Ustawa o grach hazardowych, czyli tzw. ustawa hazardowa. Co mówią przepisy z tego dokumentu i jakie są konsekwencje nielegalnej gry hazardowej?

Konsekwencje nielegalnej gry hazardowej – czym jest i co za nią grozi?

W ujęciu ustawy pojęcie hazardu jest bardzo szerokie. Dotyczy zarówno zakładów wzajemnych, organizowanych w Internecie lub stacjonarnie. W ramy hazardu wpisują się jednak również gry losowe, loterie, urządzenia z grami hazardowymi czy gry karciane na pieniądze (np. poker). Wszystkie wymienione mogą dotyczyć nielegalnej gry hazardowej

Czym jest nielegalna gra hazardowa?

Nielegalna gra hazardowa, to uczestniczenie lub organizowanie legalnego hazardu, wymienionego w konkretnej ustawie. Hazard jest tu definiowany, jako gra losowa, w celu pozyskiwania środków pieniężnych, wymagająca odpowiedniego wkładu własnego.

Tak naprawdę, nielegalna jest każda gra hazardowa, która nie zezwala odpowiednich zezwoleń (w Polsce Ministerstwa Finansów), a z jej przychodów nie są odprowadzane do budżetu państwa podatki. Oczywiście, każdy kraj inaczej definiuje zakres nielegalności hazardu.

Nielegalna gra hazardowa, a ustawa hazardowa w Polsce

Jak pisaliśmy wyżej, najważniejszym aktem prawnym związanym z hazardem i definiującym konsekwencje nielegalnej gry hazardowej jest tzw. ustawa hazardowa. Jej pierwotna wersja powstała w 2009 roku, weszła w życie 1 stycznia 2010 roku, natomiast jej aktualna wersja została uchwalona 1 stycznia 2020 roku. Przed uchwaleniem ustawy, sfera hazardowa w Polsce nie była tak spenalizowana, a funkcjonowanie m.in. internetowych bukmacherów nie było określone w dokumentach prawnych.

Ze względy na straty skarbowe i brak jednoznacznej, prawnej definicji, powstał dokument prawny, który nie tylko opisał jak powinna wyglądać legalna gra hazardowa, stworzył listę nielegalnych bukmacherów i stron oferujących gry hazardowe, ale też spenalizował udział w grach hazardowych. Od momentu powstania ustawy hazardowej, umożliwienie, organizowanie i udział w niezarejestrowanej grze hazardowej jest karalny.

Listę kar określa jednak nie sama ustawa hazardowa, a kodeks karno-skarbowy, gdzie znajdziemy wymiar kar i definicję tego, kto dokładnie podlega karom za działanie przy nielegalnym hazardzie.

Kto podlega pod nielegalną grę hazardową?

Przede wszystkim karany za nielegalną grę hazardową jest sam organizator gier. Naraża się on na ogromne kary skarbowe. Całkowitą definicję kar przedstawia nam wspomniany kodeks karno-skarbowy. Przede wszystkim karany jest organizator, który organizuje grę bez zezwolenia Ministerstwa Finansów lub gra nie jest zgodna z licencją. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli firma otrzymała koncesję na organizowanie gier w Internecie, a tworzy punkty stacjonarne, to już podlega pod nielegalną grę hazardową. Organizator takich gier podlega każe skarbowej wynoszącej 720 stawek dziennych, co w praktyce oznacza, że taki podmiot może dostać karę ponad 20 milionów złotych.

To jednak nie wszystko. Pewne kary znajdziemy też w ustawie hazardowej. W Artykule 89 możemy przeczytać, że np. 100 000 złotych grozi podmiotom za wystawienie nielegalnych automatów do gier, 250 000 złotych kary może dostać nielegalny bukmacher w Internecie, a 500 000 złotych podmiot, który organizuje grę przewidzianą, jako monopol dla państwa polskiego.

Czy uczestnik też ponosi konsekwencje nielegalnej gry hazardowej?

Jednak nie tylko organizator gry hazardowej może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Nielegalna gra hazardowa obejmuje również uczestników takiego procederu. Wielu użytkowników próbuje np. brać udział w nielegalnych grach karcianych, używać automatów do gier, które nie są zarejestrowane, lub korzystając z pewnych rozwiązań technologicznych – brać udział w zakładach wzajemnych bukmacherów, którzy nie są zarejestrowani na terenie naszego kraju i nie mogą u nas świadczyć usług.

Osoba, która świadomie uczestniczy w takim procederze może zostać ukarana karą skarbową wynoszącą maksymalnie 120 stawek dziennych. To oznacza, że za nielegalną grę hazardową możesz otrzymać nawet – uwaga – 3 miliony złotych kary.

Karę może otrzymać też osoba lub organizacja, która ułatwia organizację nielegalnych gier hazardowych. Dla przykładu, karę do 42000 złotych może dostać lokal gastronomiczny, udostępniający swoje pomieszczenia do turnieju pokerowego lub umożliwiający ustawienie jednorękich automatów do gier.

Warto odnotować, że kary pieniężne są w gestii Izby Administracji Skarbowej. W sprawę może włączyć się również sąd powszechny. Ten ma prawo ukarać nielegalnego organizatora gier czy uczestnika zakazem uczestnictwa i organizacji gier losowych od roku do 10 lat, a w tym również loterii fantowych czy pieniężnych. A czy za nielegalną grę hazardową można trafić do więzienia?

Czy za nielegalną grę hazardową można trafić do więzienia?

Okazuje się, że w Polsce za nielegalną grę hazardową można trafić do więzienia. Za organizację nielegalnej gry, podmiot może zostać ukarany karą pieniężną lub karą pozbawienia wolności do lat pięciu. W skrajnych przypadkach sąd ma prawo również zasądzić obydwie te kary. Warto pamiętać, że dotyczy to zarówno procederu uznawanego za przestępczy (celowe pozyskiwanie korzyści z nielegalnego hazardu), jak i gier organizowanych na ograniczonej licencji.

Jeżeli chodzi o uczestnika, to nie ma on zagrożenia gary więzienia, natomiast taka osoba może mieć kłopoty w innych sektorach. W przypadku wygranej, urząd skarbowy ma prawo skonfiskować cały przychód w ramach nielegalnie pozyskanych środków. Co więcej – ewentualna wygrana nie jest w żaden sposób chroniona przez polskie przepisy. To w praktyce oznacza, że jeżeli organizator nie wypłaci pieniędzy, nie ma możliwości prawnych odzyskania ich.

Co warte podkreślenia, ustawa hazardowa obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Obywatele Polski, którzy przebywają w innych krajach nie podlegają tym przepisom. Muszą natomiast znać obostrzenia związane z grami hazardowymi w państwie przebywania. Te mogą być albo dużo łagodniejsze niż u nas, albo całkowicie zabraniać uczestnictwa w hazardzie!

Konsekwencje nielegalnej gry hazardowej w Internecie

Uczestnictwo w nielegalnej grze hazardowej jest popularne wśród niektórych grup Internautów, ale jest całkowicie zabronione i podlega takim samym karom jak np. uczestnictwo w hazardzie stacjonarnym, grom karcianym czy tzw. jednorękim bandytom. Udział w takim grach jest jednak utrudniony przez Rejestr Domen Zakazanych, który uniemożliwia normalne wejście na stronę internetową nielegalnego bukmachera lub kasyna z terenów Polski. Mimo to, niektórzy starają się ominąć zapory Rejestru, instalując tzw. VPNy i biorąc udział w takich rozgrywkach.

Pamiętaj, że – choć wygrana z takich zakładów – nie jest opodatkowana, to możesz mieć problem z wpłatą i wypłatą środków na swoje konto bankowe, wyjaśnianiem spornych kwestii i kuponów, a w skrajnych przypadkach będziesz miał całkowicie zabroniony dostęp do środków na koncie zagranicznego i niezarejestrowanego bukmachera.

Jaka jest alternatywa? Ministerstwo Finansów udziela specjalne licencje na organizację gier hazardowych. Dotychczas o takową wystąpiło i otrzymało 17 podmiotów, a lista ta z pewnością niedługo zostanie zwiększona. Wygrana z legalnego bukmachera jest w pełni opodatkowana, legalna i podlega ochronie prawnej. Dzięki temu masz pewność, że twoje środki są bezpieczne, a ty możesz korzystać bez obaw z oferty firmy bukmacherskiej. Te działają nie tylko w Internecie, ale też stacjonarnie.

Nielegalna gra hazardowa u legalnego bukmachera

Nielegalna gra hazardowa to jednak nie tylko udział w grach organizowanych u nielegalnych podmiotów. Również u legalnych bukmacherów użytkownik może grać nielegalnie. Co to oznacza?

  • W grach hazardowych może brać udział wyłącznie osoba pełnoletnia
  • W grach hazardowych nie może brać udziału osoba, która ma zasądzony zakaz udziału w takich grach
  • W grach hazardowych w Internecie nie może brać udziału osoba, która podszywa się pod osoby trzecie

Legalni bukmacherzy starają się jednak wykluczyć ewentualne próby ominięcia i złamania prawa i wprowadzają odpowiednie obostrzenia przy rejestracji i korzystaniu z kont. Te obejmują np. podawanie numeru PESEL czy skanowanie dowodów osobistych.

Konsekwencje nielegalnej gry hazardowej – pytania i odpowiedzi

Czym jest nielegalna gra hazardowa w Polsce?

Nielegalna gra hazardowa, to gra organizowana bez zezwolenia Ministerstwa Finansów, podlegająca pod Ustawę Hazardową i Kodeks Karno-Skarbowy

Kto może zostać ukarany za nielegalną grę hazardową?

Za grę hazardową bez odpowiedniego zezwolenia może zostać ukarany jej organizator, podmioty, które ją ułatwiają oraz osoby, które w niej uczestniczą

Ile wynosi maksymalna kara za udział w grach hazardowych?

Za udział w grach hazardowych podmiot organizujący może dostać nawet 20 milionów złotych kary. Osoby, które w takich grach uczestniczą mogą dostać 3,5 miliona złotych kary

Czy za nielegalną grę hazardową można trafić do więzienia?

Do więzienia można trafić za organizację nielegalnej gry hazardowej. Organizator podlega karze do 5 lat pozbawienia wolności. Uczestnik nie podlega karze więzienia.

Jakie są inne kary za nielegalną grę hazardową?

Między innymi zakaz udziału w grach hazardowych i zakaz organizacji legalnych gier hazardowych, w tym m.in. loterii.

Kto może organizować legalne gry hazardowe?

Do organizacji legalnych gier uprawnione są podmioty, które otrzymały specjalne zezwolenie od Ministerstwa Finansów.

Czy każdy legalnie może uczestniczyć w legalnych grach hazardowych w Polsce?

Nie, w Polsce do udziału w grach hazardowych uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie, wobec których sąd nie zasądził zakazu udziału w takich grach i niepodające się za osoby trzecie.