Automaty 19 czerwca 2023

List otwarty w sprawie zakupu STS. Padły mocne słowa!

autor: redakcja
Dotarliśmy do treści listu otwartego podpisanego przez Ricky'ego Sandlera, dyrektora Eminence Capital. Firma mocno skrytykowała decyzję Entain o zakupie STS.

“Do Rady Dyrektorów Entain plc:

Eminence posiada obecnie interes ekonomiczny (akcje fizyczne i swapy całkowitego zwrotu) w postaci około 13,2 mln akcji Entain, co stanowi około 2,1 proc. akcji pozostających w obrocie. Jesteśmy wieloletnimi akcjonariuszami posiadającymi akcje od 2020 roku.

Od dawna utrzymujemy, że spółka kontroluje dwa bardzo cenne aktywa, których połączenie w ramach jednej struktury korporacyjnej przesłania ich prawdziwą wartość: (1) rozwijająca się międzynarodowa internetowa platforma zakładów sportowych i gier zajmująca czołową pozycję na rynku w kluczowych regionach ; oraz (2) 50% udziałów w BetMGM JV, trzecim graczu na szybko rozwijającym się amerykańskim rynku gier.

W ciągu ostatnich kilku lat prowadziliśmy konstruktywne rozmowy z prezesem zarządu, dyrektorem generalnym i dyrektorem finansowym Entain i zawsze docenialiśmy gotowość firmy do wysłuchania naszych opinii na temat najlepszego sposobu maksymalizacji długoterminowej wartości dla akcjonariuszy. W szczególności szczegółowo i wielokrotnie omawialiśmy ze Spółką potrzebę elastycznego podejścia do alokacji kapitału. Wyraźnie stwierdziliśmy, że Entain zasłużył sobie na prawo do kontynuowania realizacji strategicznych celów w globalnej branży gier online, ale równie ważne jest finansowanie tych transakcji przy najniższym koszcie kapitału. Wierzymy, że Entain ma wiele atrakcyjnych i tworzących wartość ścieżek pozyskiwania kapitału w celu sfinansowania swoich inicjatyw fuzji i przejęć,

Dlatego byliśmy rozczarowani, gdy dowiedzieliśmy się, że Entain zdecydował się sfinansować niedawno ogłoszony zakup STS Holdings poprzez emisję akcji reprezentujących około 8 procent jego kapitalizacji rynkowej. Takie podejście jest kłopotliwe na wielu poziomach. Chociaż możemy wspierać spółkę w dążeniu do pozornie racjonalnych przejęć, finansowanie ich wysoce niedowartościowanym kapitałem jest strategią budowania imperium i niszczenia wartości dla akcjonariuszy. Ponadto, że zarząd Entain wcześniej odrzucił wiele podejść do przejęcia po znacznie wyższych cenach, uzasadniając to tym, że oferty te zaniżały wycenę Spółki, a następnie odwrócił się i wyemitował akcje po obniżonych cenach za aktywa, które w najlepszym razie “miło mieć” jest nielogiczny.

Co więcej, chociaż nazwanie tej transakcji “akrecyjną” na podstawie EPS może być technicznie poprawne, pokazuje, że kierownictwo albo nie rozumie finansów, albo, co gorsza, uważa, że ​​akcjonariusze spółki są naiwni. Emisja akcji Entain za ~7x EBITDA (z wyłączeniem wartości BetMGM JV) w celu zakupu aktywów za ~12x EBITDA jest destrukcyjna dla akcjonariuszy, nawet przy niewiarygodnych synergiach.

Od ogłoszenia transakcji cena akcji Entain spadła o ponad 8 procent, co stanowi ponad 650 milionów funtów utraconej wartości rynkowej, czyli prawie tyle samo, co cena zapłacona za STS.

Reakcja rynku na tę ofertę akcji powinna być dzwonkiem alarmowym dla głuchoniemego zarządu i zespołu zarządzającego Entain. Zapewniamy, że ten konkretny akcjonariusz jest oburzony, aw świetle zmian kursu akcji Spółki wyraźnie nie jesteśmy w tym przekonaniu odosobnieni. Ponieważ akcjonariusze tracą wiarę w zdolność Entain do alokacji kapitału i tworzenia długoterminowej wartości, jest całkiem prawdopodobne, że poprą sprzedaż firmy MGM po znacznie niższej cenie, niż wcześniej zakładano.

Eminence będzie nadal zabierać głos, starając się zapewnić, że zarząd i kierownictwo Entain nie podejmą dalszych destrukcyjnych decyzji.

Z poważaniem,

Ricky Sandler
CEO/CIO Eminence Capital”

Dodaj komentarz