Loterie 19 marca 2024

Media: jest kandydat na szefa Totalizatora Sportowego

Z informacji "Pulsu Biznesu" wynika, że głównym kandydatem do objęcia stanowiska prezesa Totalizatora Sportowego jest Rafał Krzemień.

Rada nadzorcza Totalizatora Sportowego podczas posiedzenia w dniu 21 lutego 2024 roku dokonała zmian w składzie zarządu spółki. Podjęto uchwały o odwołaniu dotychczasowego prezesa – Olgierda Cieślika oraz dwóch członków zarządu: Magdaleny Kopka-Wojciechowskiej oraz Rafała Łaskiego.

Obecnie Totalizator Sportowy nie ma prezesa. Jak informuje “Puls Biznesu” faworytem na szefa TS jest Rafał Krzemień.

“Krzemień jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych. Magister Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, bankowości i finansów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz zastosowania psychologii i socjologii w zarządzaniu potencjałem ludzkim w Międzynarodowej Szkole Menedżerów. Doświadczony audytor (zaświadczenie Ministerstwa o złożeniu egzaminu na audytora wewnętrznego z wynikiem pozytywnym). W latach ubiegłych Członek Zarządu IIA Polska członek ACFE Polska. Praktyk – brał udział i zarządzał szeregiem zadań zapewniających i doradczych obecnie członek zarządu spółki publicznej notowanej na GPW w Warszawie. Od 2004 roku uczestniczy w prowadzeniu szkoleń z ramienia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej z zakresu kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej, audytu, zarządzania ryzykiem. Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla pracowników sektora administracji publicznej oraz prywatnego w tym bankowego. Prowadzi zajęcia dla studentów kierunków przygotowanych przez PIKW Sp. z o.o. wraz z kilkunastoma uczelniami w całej Polsce” – czytamy na stronie internetowej Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

Dodaj komentarz