Automaty 3 kwietnia 2019

Ministerstwo Finansów ostrzega przed nielegalnym użytkowaniem automatów

autor: BB
Ministerstwo Finansów za pośrednictwem oficjalnej strony poinformowało, że ustawa o grach hazardowych dopuszcza organizowanie gier na automatach do gry wyłącznie na licencjonowanym sprzęcie, który zatwierdził Minister Finansów. W innym wypadku właściciele lokalów, w których dochodzi do nielegalnej gry, będą narażeni na konsekwencje prawne.

Na stronie Ministerstwa Finansów wyszczególnione zostały trzy podstawowe zasady:

1. Użytkowanie automatów do gier (takich jak np. FUTURA) poza kasynami gry i salonami gier na automatach, np. w lokalach gastronomicznych, może narażać przedsiębiorców na konsekwencje prawne.

2. Uzyskanie opinii jednostki badającej, upoważnionej przez Ministra Finansów, z badania technicznego automatu nie gwarantuje legalności jego eksploatacji poza kasynem gry i salonem gier na automatach.

3. Jedynie decyzja Ministra Finansów o niehazardowym charakterze gry na danym urządzeniu zapewnia prowadzenie takiej działalności zgodnie z prawem.

Co to oznaczna? W skrócie chodzi o to, że ustawa o grach hazardowych dopuszcza organizowanie gier hazardowych w licencjonowanych punktach, na automatach, które został zarejestrowane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego. Należy jednak pamiętać, że opinia pracownika urzędu jest tylko informacją, czy zbadany automat spełnia warunki techniczne (określone w ustawie o grach hazardowych oraz w rozporządzeniu Ministra  Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych). Nie jest to jednak rozstrzygająca informacja, czy gra na danym urządzeniu jest grą na automacie w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Prawo do podjęcia takiej decyzji ma tylko Minister Finansów. 

Tym samym Ministerstwo Finansów przestrzega osoby prowadzące lokale gastronomiczne, by nie dały się nabrać dostawcom, którzy oferują sprzęt z opinią wydaną przez urzędnika Ministerstwa Finansów. Tego rodzaju opinia – „pierwsze w pełni legalne urządzenie z oficjalną państwową certyfikacją" – nie uprawnia do eksploatowania sprzętu. Podkreślmy raz jeszcze – zgodę na eksploatowanie sprzętu musi wydać Minister Finansów. Jeśli więc w lokalu pojawi się sprzęt do gier bez certyfikacji Ministra, właściciel restuaracji/baru będzie narażony na odpowiedzialność karną. 

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz