Loterie 16 maja 2024

Nowy członek zarządu Totalizatora Sportowego

autor: redakcja
Mariusz Błaszkiewicz został nowym członkiem zarządu Totalizatora Sportowego. Będzie odpowiedzialny za finanse i inwestycje.

“W wyniku przeprowadzonego w okresie od 17 kwietnia 2024 r. do 15 maja 2024 r. postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w dniu 15 maja 2024 r. powołała Pana Mariusza Błaszkiewicza na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za finanse i inwestycje” – poinformował Totalizator Sportowy.

Wcześniej, 11 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza wyłoniła najlepszego kandydata na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za finanse i inwestycje oraz podjęła uchwałę powołującą go w skład Zarządu. Kandydat ten złożył jednak pisemne oświadczenie, w którym odmówił przyjęcia powierzonej mu funkcji. Brak zgody zainteresowanego na pełnienie funkcji Członka Zarządu powoduje, że akt powołania uznać należy za bezskuteczny. Rada Nadzorcza przeprowadziła kolejne postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za finanse i inwestycje. Najlepszym kandydatem okazał się wyżej wymieniony Mariusz Błaszkiewicz.

Dodaj komentarz