Loterie 29 maja 2019

Olgierd Cieślik we władzach European Lotteries

autor: IP
Decyzją przedstawicieli europejskich loterii narodowych członkiem Komitetu Wykonawczego European State Lotteries and Toto Association (European Lotteries) został Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.

Komitet Wykonawczy European Lotteries jest organem zarządzającym tą bardzo wpływową międzynarodową organizacją. Skład komitetu w kadencji 2019-2021, do którego powołani zostali przedstawiciele 11 loterii narodowych, został wybrany podczas odbywającego się w Antwerpii 10. Kongresu Loterii Europejskich.

Po ogłoszeniu decyzji Olgierd Cieślik podkreślił, że nominacja oraz wybór Polaka do ścisłego kierownictwa European Lotteries to nie tylko docenienie wielu lat aktywnej pracy Totalizatora Sportowego na rzecz rozwoju organizacji, ale również istotny sygnał, że głos z Polski jest ważny dla całej branży. – Firmy loteryjne są nieodłącznym elementem funkcjonowania gospodarek państw, ale również mecenasami ważnych i pożytecznych dziedzin życia, takich jak sport, edukacja czy kultura. Co roku członkowie European Lotteries przekazują do budżetów swoich krajów łącznie ponad 20 miliardów euro. Należy więc mocno podkreślać w jaki sposób funkcjonujemy i ile znaczymy dla społeczeństwa, zarówno lokalnie, jak i na poziomie europejskim – dodał Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.

Zdaniem Olgierda Cieślika, zmiany jakie w ostatnich latach przechodzi Totalizator Sportowy są dobrym przykładem dla całej branży. – Innowacje technologiczne są odpowiedzią na zapotrzebowanie rosnącego rynku, a wdrożenie nowych produktów oraz obszarów biznesowych może być niezbędne dla loterii narodowych, zarówno jeżeli chodzi o ich dalszy rozwój, jak i zwiększanie roli jako ważnych partnerów społecznych –podkreślił Prezes Zarządu. Dodał, że nie da się tego osiągnąć bez wspólnego sprzeciwu wobec podmiotów funkcjonujących w szarej strefie. – Ściślejsza współpraca europejskich loterii w zakresie walki z szarą strefą jest nieunikniona, jeżeli naprawdę chcemy by benefity jakie przynosimy społeczeństwu były jak największe – podsumował Olgierd Cieślik.

W skład Komitetu Wykonawczego European Lotteries powołani zostali także przedstawiciele operatorów loteryjnych z Belgii, Czech, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Słowenii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego, a zarazem Prezydentem European Lotteries na kolejną 2-letnią kadencję został Hansjörg Höltkemeier, reprezentujący niemiecką loterię Deutsche Klassenlotterie Berlin.

European Lotteries jest międzynarodową organizacją zrzeszającą ogólnokrajowe loterie prowadzące gry losowe na rzecz pożytku publicznego. Stowarzyszenie skupia zarówno podmioty państwowe, jak i prywatne. Członkowie organizacji oferują usługi hazardowe i zakłady zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcjach danych krajów. European Lotteries utworzone zostało w 1983 roku. Siedziba główna organizacji mieści się w Lozannie w Szwajcarii. Od 2007 roku stowarzyszenie posiada także swoje przedstawicielstwo w Brukseli.

Dodaj komentarz