Automaty 4 lipca 2014

Place zabaw – seminarium

autor: Interplay
W drugim dniu SUREXPO w sali konferencyjnej spotkali się właściciele placów i sal zabaw na seminarium przygotowanym przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Technicznych Urządzeń Rozrywkowych

Spotkanie prowadził prezes Stowarzyszenia dr inż. Kazimierz Chojnowski.

Pierwszy referat wygłosiła Ewa Boguszewska omawiając nową nazwę PN-EN 1176-10:2008 dotyczącą sal zabaw.

Drugi referat – analiza ekonomiczna funkcjonowania sal zabaw oraz metody marketingowe przedstawił Szymon Paprocki, dyrektor Family Park w Bydgoszczy.

Wystąpienie poparte było wykresami i slajdami.