Ogolna 6 lutego 2023

Playtech zwraca się do sądu o wyjaśnienie sporu z Caliplay

autor: Mateusz Mazur
Playtech zwrócił się do angielskich sądów o wydanie oświadczenia dotyczącego sporu z Caliplay, spółką joint venture z meksykańskim operatorem Caliente.

Wykup opłaty za usługi dodatkowe

Spór dotyczy tego, czy Caliplay nadal ma możliwość wykupienia części opłaty za usługi dodatkowe w umowie strategicznej między obiema stronami.

Zapis o opcjonalnym wykupie został skonstruowany w taki sposób, że kwota płatna przez Caliplay na rzecz Playtech po wykonaniu byłaby albo uzgodniona między stronami, albo gdyby nie było to możliwe, ustalona przez niezależny bank inwestycyjny, który orzekł, że Playtech jest uprawnione do otrzymania opłaty za usługi dodatkowe do 31 grudnia 2034 r.

W okresie sześciu miesięcy do 30 czerwca 2022 r. kwota tej opłaty za usługi wyniosła 34,4 mln euro (30,8 mln funtów / 37,1 mln dolarów) i 22,3 mln euro w tym samym okresie 2021 roku. Playtech utrzymuje, że opcja wykupu dostępna była wyłącznie przez okres 45 dni po zatwierdzeniu audytowanych sprawozdań finansowych Caliplay za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. i obecnie już wygasła.

Chociaż Caliplay do tej pory nie próbował skorzystać z opcji, firma wyjaśniła, że uważa, iż ​​opcja jeszcze nie wygasła, co skłoniło Playtech do skontaktowania się z sądami w celu wyjaśnienia całej sytuacji

– Caliplay jest bardzo cenionym klientem i partnerem Playtech, który odniósł duży sukces i szybko się rozwija – stwierdził dostawca. – Playtech ma nadzieję uzyskać wyjaśnienia od angielskich sądów, a dalsze aktualizacje zostaną opublikowane zgodnie z wymaganiami – dodaje.

Fiasko wcześniejszego przedsięwzięcia

Playtech omawiał w zeszłym roku plany wydzielenia Caliplay, z joint venture w celu połączenia się ze spółką specjalnego przeznaczenia (SPAC), umożliwiając jej wejście na giełdę. SPAC miałaby również współpracować z wiodącą firmą medialną, skoncentrowaną na dotarciu do klientów z Ameryki Łacińskiej na rynku amerykańskim.

Po czasie firma uznała jednak, że warunki na rynku kapitałowym „znacząco się pogorszyły” od czasu, gdy transakcja była początkowo rozważana i w lipcu 2022 r. zrezygnowała ze swoich planów. W tym czasie Playtech zapowiedział, że nadal pracuje nad stworzeniem biznesu skierowanego do latynoskich klientów w USA za pomocą marki Caliente, która pozostaje liderem rynku w Meksyku.

Dodaj komentarz