Automaty 8 września 2023

Raport H2 Premium – legalni operatorzy umacniają swoją przewagę nad szarą strefą

autor: redakcja
Według najnowszego raportu H2 Premium, spółki realizującej projekty konsultingowe z ramienia H2 Gambling Capital, rynek hazardu online nadal dynamicznie rośnie. Prognozy wskazują, że legalni operatorzy będą umacniać swoją przewagę nad szarą strefą. Aby dodatkowo wzmocnić skuteczność jej ograniczania, rekomendowane są skuteczniejsze blokady i kary nakładane na nielegalnych operatorów oraz złagodzenie obostrzeń komunikacyjnych, które obecnie obowiązują legalne podmioty.

Eksperci H2 Premium potwierdzają, że nowelizacja Ustawy o grach hazardowych z 2017 roku miała kluczowe znaczenie zarówno dla rozwoju legalnego rynku online, jak i dla stałego zmniejszania udziału szarej strefy. Autorzy analizy przewidują dalszy wzrost udziałów w rynku należących do podmiotów działających zgodnie z prawem, jednocześnie wskazując na to, że nielegalni operatorzy wciąż walczą o polskich graczy.

Według prognoz na lata 2022-2027, polski rynek czeka konsekwentne ograniczanie szarej strefy. W 2022 roku udział legalnych operatorów w kanale online osiągnął 76%, natomiast w 2027 roku według prognoz wzrośnie do 80,2%. Prognozowany rozwój legalnego rynku online kosztem szarej strefy to dobra wiadomość, oznacza bowiem m.in. zwiększenie wpływów do budżetu państwa w postaci odprowadzanych podatków.

– Jednym ze strategicznych elementów misji Totalizatora Sportowego jest wsparcie przeciwdziałania rozwojowi szarej strefy. Wnioski płynące z najnowszej analizy H2 Premium napawają nas optymizmem. Z pewnością jesteśmy dumni, że działalność naszej spółki pozwala na budowanie bardziej zrównoważonego rynku gier na pieniądze w kraju, co potwierdzają rekordowe wyniki finansowe naszego przedsiębiorstwa. Mamy świadomość, że generując przychody, które zasilają krajowy budżet, wspomagamy słuszne działania dążące do ograniczania wpływów szarej strefy. Wiemy jednak, że otrzymując dodatkowe narzędzia, moglibyśmy robić to jeszcze skuteczniej i tym samym lepiej dbać o bezpieczeństwo polskich graczy, równocześnie oferując im najwyższej jakości produkty, oraz zasilać budżet państwa jeszcze większymi kwotami – powiedział Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.

H2 Premium w raporcie wskazuje na dynamiczne zmiany, jakie na polskim rynku zaszły w krótkim czasie po nowelizacji Ustawy o grach hazardowych.  W 2018 roku do szarej strefy należało 43% całego rynku gier na pieniądze, podczas gdy w 2023 roku wskaźnik ten spadł do poziomu 23%. Oznacza to, że w ciągu pięciu lat nielegalni operatorzy stracili blisko połowę udziałów w rynku. Wpływ miała na to wysoka jakość produktów oferowanych polskim graczom zarówno przez sektor zakładów wzajemnych, w którym m.in. dzięki złagodzeniu obostrzeń komunikacyjnych odnotowano wzrost liczby aktywnych podmiotów, jak i przez Totalizator Sportowy, realizujący monopol państwa na gry kasynowe online. Eksperci H2 Premium wskazali też, że w przypadku konkurencyjnych ofert, gracze preferują legalnych operatorów ze względu na wyższy poziom zapewnianego przez nich bezpieczeństwa.

Raport przestrzega jednak, że szara strefa nie poddaje się bez walki. Autorzy podkreślają, że nielegalni operatorzy postrzegają stosowane obecnie narzędzia ograniczania szarej strefy jako takie, przy których wciąż warto zabiegać o polskich graczy. Większość nielegalnych operatorów intensywnie korzysta z wachlarza narzędzi promocyjnych, takich jak: marketing afiliacyjny, sponsoring sportu, współpraca z celebrytami i influencerami. Oferują bonusy i promocje, kierując przy tym dedykowaną ofertę do osób obracających szczególnie wysokimi kwotami. Nawet operatorzy, którzy teoretycznie „opuścili” polski rynek, wciąż nielegalnie obsługują graczy z Polski.

– Badania prowadzone na większości rynków hazardowych pokazują, jak ważne jest monitorowanie efektywności ich ram regulacyjnych, tak aby coraz bardziej utrudniać korzystanie z usług nielegalnych operatorów. Skuteczne w tym zakresie zapisy prawa nie tylko zredukują utratę wpływów z podatków i wypływanie pieniędzy za granice danego kraju, lecz także pomogą obniżyć ryzyko uzależnienia od hazardu wśród graczy czy wręcz ograniczą przestępczość, tak jak np. pranie brudnych pieniędzy. Należy pamiętać, że nie istnieje idealny sposób na zwalczenie nielegalnego hazardu przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksymalnej ochrony graczy. Z naszej analizy wynika, że nowelizacja polskiej ustawy hazardowej przeprowadzona w 2017 roku przyniosła wiele pozytywnych zmian, jednakże w najbliższych latach wskazane jest dalsze wzmocnienie narzędzi, jakimi dysponuje zarówno administracja, jak i licencjonowani operatorzy krajowi. Wspólnym celem wszystkich uczestników rynku powinna być ochrona graczy oraz dążenie do zredukowania udziału w rynku oraz obrotów generowanych przez operatorów offshore – powiedział David Henwood, Dyrektor H2 Premium.

W hamowaniu działalności nielegalnych podmiotów hazardowych pomocne mogą być konkretne działania. Raport wymienia przede wszystkim blokowanie operatorów z szarej strefy (a nie tylko ich domen), nakładanie na nich administracyjnych kar finansowych, skuteczniejszą współpracę operatorów płatności elektronicznych w blokowaniu dostępu do realizacji transferów środków na rzecz nielegalnych podmiotów oraz zmiany dotyczące kwestii komunikacji z graczami, którą mogą prowadzić legalne podmioty rynkowe.

W obecnym kształcie obostrzenia w zakresie komunikacji legalnego kasyna internetowego są znacznie większe niż np. dla zakładów wzajemnych – w zasadzie uniemożliwiają dotarcie z informacją do osób innych niż tych już korzystających z jego oferty. Według prognoz złagodzenie ograniczeń komunikacyjnych obowiązujących obecnie Totalizator Sportowy, tak aby Total Casino mogło w ogóle komunikować w przestrzeni publicznej swoje funkcjonowanie, zwiększyłoby do 2027 roku wpływy podatkowe z kasyna internetowego o ok. 60%, ograniczając jednocześnie szarą strefę w obu pożądanych zakresach: nominalnym i procentowym.

Totalizator Sportowy skutecznie wdraża wielopoziomowy program Odpowiedzialnej Gry, co potwierdzają uzyskane przez firmę certyfikaty Responsible Gaming przyznawane przez międzynarodowe organizacje branżowe World Lottery Association oraz European Lotteries. Scenariusz, w którym doszłoby do zwiększenia zakresu komunikacji funkcjonowania tego podmiotu, dzięki obowiązującej polityce Totalizatora Sportowego gwarantowałby odpowiedzialne podejście do relacji z graczami oraz najwyższą troskę o ich bezpieczeństwo. Wdrożone przez Totalizator Sportowy narzędzia analityczne oraz najlepsze praktyki biznesowe pozwalają kompleksowo reagować na przejawy grania problemowego wśród graczy, jednocześnie oferując im wachlarz rozwiązań pozwalających na samodzielną kontrolę czasu i wydatków przeznaczanych na grę. Ponadto Totalizator Sportowy wciąż konsekwentnie rozwija program Odpowiedzialnej Gry, uznając go za jeden z filarów swojej działalności. Poszerzenie możliwości komunikacyjnych przedsiębiorstwa o tak wysokim stopniu zaangażowania społecznego, postrzeganego przy tym od dekad jako godny zaufania partner oraz mecenas sportu i kultury, dawałoby pełną gwarancję odpowiedzialnego podejścia komunikacyjnego.

Obecne prognozy H2 Premium, przy założeniu utrzymania dotychczasowych regulacji, przewidują spadek udziału szarej strefy do 20,3% w 2026 roku (raport z 2021 roku prognozował 21,8% w 2026 roku), a w 2027 roku do 19,8%. Przyjmując zaś scenariusz, który zakłada między innymi możliwość komunikacji i informowania klientów o legalnym podmiocie z sektora gier kasynowych online, udział szarej strefy obniżyłby się w 2027 roku do poziomu 14%, przy jednoczesnym znacznym wzroście wpływów do budżetu Państwa oraz przy zachowaniu wysokiego poziomu ochrony graczy korzystających z oferty kasyna internetowego.

Przeczytaj cały raport TUTAJ

Dodaj komentarz