Ogolna 10 września 2019

Raport NIK dotyczący nadzoru nad rynkiem gier hazardowych

NIK opublikował raport z kontroli przeprowadzanej od kwietnia 2017 roku do kwietnia 2018 roku. Badano, czy nadzór nad rynkiem sprawowany jest prawidłowo i czy sprawdziły się prognozy dochodów z podatku od gier.

W 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych. Stworzono wtedy oficjalny rejestr domen internetowych, które nielegalnie oferują gry, a także przyznano monopol państwa na gry na automatach poza kasynami oraz na urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet (z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych). Nowelizacja ustawy nałożyła też obowiązek blokowania stron internetowych wpisanych do rejestru dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a dla dostawców usług płatniczych uniemożliwiania dokonywania płatności na stronach z rejestru.

NIK porównał ilość domen internetowych, które nielegalnie oferują gry hazardowe. Od 1 kwietnia 2017 roku do 30 września 2018 roku w rejestrze znajdowały się 3545 domeny. Rok później, 26 sierpnia 2019 roku, w rejestrze zanotowano łącznie 7140 domen. Część stron nie jest jeszcze zablokowana, ponieważ głównie są to „domeny klony” – tożsame z innymi, wpisanymi do rejestru. Do czasu wpisania ich do rejestru dostępne są one dla polskich graczy.

W trakcie kontroli ujawniono brak wystarczających uprawnień urzędów celno-skarbowych do kontrolowania, czy i jak przedsiębiorcy telekomunikacyjni i dostawcy usług płatniczych wypełniają obowiązki określone w ustawie o grach hazardowych”. Niemniej jednak naczelnik Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przekazał do Ministerstwa Finansów akta 41 spraw (34 dotyczy niezablokowanych domen i 7 związanych z usługami płatniczymi). Potrzebne zmiany wprowadzono 2 stycznia 2019 roku.

W raporcie Najwyższej Izby Kontroli znajduje się także oszacowanie wartości rynku zakładów wzajemnych na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów. Udział wartościowy rynku nielegalnego w rynku zakładów wzajemnych online przewyższa wartość rynku legalnego. Udział legalnych zakładów online wzrósł z 16,1 % (2015 r.) do 49,2 % (2018 r.). Dochody budżetu państwa z podatku od gier nie są tak wysokie, jak prognozowano. NIK dopatruje się przyczyn w opóźnieniu uruchomienia gier kasynowych w Internecie oraz salonów z automatami do gier (uruchomione dopiero w czerwcu 2018 r.). W okresie 1 kwietnia 2017 roku – 31 października 2018 roku przeprowadzono 5626 kontroli podmiotów nielegalnie organizujących gry hazardowe – w wyniku kontroli zatrzymano ponad 32 tysiące nielegalnych automatów do gier i nałożono ponad 25 tysięcy kar pieniężnych na kwotę 747,1 mln zł za organizowanie gier hazardowych bez koncesji.

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z prawem polskim nie ma możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej organizatorów gier hazardowych za pośrednictwem sieci Internet, którzy nie posiadają zezwolenia wymaganego przez polskie prawo, organizują lub prowadzą te gry z terytorium innego państwa i oferują je polskim graczom. Karalne jest jedynie uczestnictwo na terytorium Polski w grze hazardowej urządzanej i prowadzonej poza granicami kraju. Oznacza to, że ścigani mogą być jedynie polscy gracze, którzy korzystają z zagranicznych serwisów hazardowych (nawet takich, które pochodzą z krajów, gdzie są zalegalizowane).

Organy KAS przeprowadziły 119 kontroli w kasynach w roku 2017. Ujawniono nieprawidłowość w jednym przypadku – nie zarejestrowano w rejestrze wejścia gościa kasyna. W I półroczu 2018 roku przeprowadzono 50 kontroli i nie ujawniono nieprawidłowości.

NIK w swoim raporcie pozytywnie ocenia sprawowanie przez Ministra Finansów i naczelników urzędów celno-skarbowych nadzoru nad przestrzeganiem prawa przed podmioty organizujące gry hazardowe. Raport mówi także o tym, że nowelizacja przepisów nie ograniczyła darmowych gier udostępnianych nastolatkom w wirtualnych kasynach internetowych (tzw. wersje demo, będące co do wyglądu i zasad odwzorowaniem płatnych gier hazardowych). Udostępniając te gry darmowo, wirtualne kasyna wychowują sobie przyszłych klientów.

Raport zawiera również wnioski skierowane do poszczególnych organów – Ministerstwu Finansów sugeruje się monitorowanie skali zjawiska tzw. „domen klonów” oraz poszukiwanie prawno-organizacyjnych możliwości skrócenia czasu ujmowania ich w Rejestrze domen oraz zmianę rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przetargów dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji lub zezwolenia. Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego poproszono o zapewnienie terminowego przekazywania informacji sprawozdawczych.

Źródło: Raport NIK: Nadzór nad rynkiem gier hazardowych