Ogolna 30 października 2019

Reforma hazardu w Grecji

Parlament w Grecji uchwalił pakiet przepisów mających na celu pobudzenie rozwoju gospodarczego w tym kraju, m.in. dzięki ustawie reformującej krajowe przepisy dotyczące hazardu.

Według najnowszych planów, reforma ma pozwolić na oferowanie gier z generatorem liczb losowych, takich jak automaty do gry. Poprzedni projekt ustawy pomijał temat gier losowych, co wywołało zakwestionowanie tych zapisów przez operatorów.

Reforma ustawy ma pozwolić także na obniżenie opłaty licencyjnej do 3 mln EUR, co jest sporą różnicą w porównaniu z pierwotną kwotą 5 mln EUR. Grecy planują wprowadzić 35% podatek dochodowy brutto dla licencjobiorców, który będzie pobrany dopiero po opłaceniu 20% podatku dochodowego od osób prawnych. Ma to uniemożliwić unikanie płacenia podatków.

Ponadto 24 operatorów internetowych, którym wydano tymczasowe greckie licencje w 2011 r., będą mogli kontynuować działalność na podstawie tych licencji do 31 marca 2020 r., przy czym muszą ponownie złożyć wniosek po wygaśnięciu certyfikatu. Projekt ustawy blokuje również operatorów, którzy zostali umieszczeni na czarnej liście Greckiej Komisji Gier w ciągu ostatnich 12 miesięcy od ubiegania się o licencję.

Oprócz reformy przepisów dotyczących gier hazardowych, plany obejmują usprawnienie przepisów dotyczących ochrony środowiska, reformy kodeksu pracy (takie jak umożliwienie przedsiębiorstwom rezygnacji z niektórych związków zawodowych) oraz umożliwienie władzom lokalnym powierzania zadań firmom prywatnym. Reformy praw pracownika określone w greckich przepisach były źródłem zamieszek w Grecji, które spowodowały strajk wstrzymujący usługi promowe i kolejowe na początku tego miesiąca.

Zmiany w ustawach zostały przyjęte 165 głosami za i 122 głosami przeciw. Projekt nowych ustaw zostanie teraz przedstawiony prezydentowi kraju, Prokopisowi Pavlopoulosowi, który musi zaakceptować i podpisać dokumenty przed wejściem ich w życie.