Kasyno 20 lipca 2020

Rekordowy wynik finansowy NetEnt

NetEnt, producent gier kasynowych, zanotował bardzo dobry wynik finansowy w drugim kwartale 2020 roku, co pomogło mu odrobić straty, których powodem był kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa. 

Optymistyczne pół roku w wykonaniu NetEnt

Jak już wspomnieliśmy NetEnt zanotował bardzo dobry wynik finansowy w drugim kwartale 2020 roku, co wpłynęło na wzrost przychodów w pierwszym półroczu – porównując do tego samego okresu czasu przed rokiem. Nie oznacza to jednak, że powiększył także zysk, ponieważ w obu kwartałach wzrosły koszty.

Wydatki na personel – wzrost o 268,3 mln SEK

Koszty amortyzacji – wzrost o 52,3% do 215,3 mln SEK

Tym samym zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją za pierwsze półrocze wyniósł 567 mln SEK.

Red Tiger

W okresie, w którym NetEnt zdecydował się zintegrować  firmę Red Tiger – nabytą we wrześniu 2019 roku – ze swoją działalnością, znacznie wzrosły koszty z  z 27,4 mln SEK w 2019 roku do 205,9 mln SEK w tym roku. Co prawda zostało to częściowo złagodzone przez wzrost dochodów finansowych o 80,1 mln SEK, ale spadek zysku przed opodatkowaniem i tak spadł o 28,6% do 186,9 mln SEK. Tym samym po uwzględnieniu podatku dochodowego w wysokości 16,4 mln SEK zysk w pierwszej połowie 2020 r. spadł o 29,0% do 170,4 mln SEK.

Rekordowy drugi kwartał w 2020 roku

CEO NetEnt, Therese Hillman określiła drugi kwartał 2020 roku jako rekordowy. Na taki stan rzeczy wpłynęły przede wszystkim dobre wyniki finansowe NetEnt w USA. Przychody wzrosły tam o 36,5% do 572,6 mln SEK, przy czym 89% przychodów brutto z gier pochodziło z automatów, a pozostałe 11% z gier stołowych.

Ogólnie rzecz biorąc, drugi kwartał był dobry zarówno dla NetEnt, jak i Red Tiger, co przyniosło Grupie rekordowe przychody, zyski i przepływy pieniężne. Tym samym całkowite przychody Grupy wzrosły o 15%  w porównaniu do tego samego okresu w 2019 roku – powiedziała Therese Hillman.

Stany Zjednoczone odegrały kluczową rolę w dobrym wyniku finansowym NetEnt w pierwszym półroczu 2020 roku. Dochody z gier wzrosły w takich stanach jak Pensylwania i New Jersey. Obecnie z tych regionów Grupa NetEnt generuje 10% GGR, przy czym udział New Jersey wzrósł o 148% rok do roku, a przychody Pensylwanii podwoiły się kwartał do kwartału.

Ciężka praca i kroki transformacyjne podjęte w ubiegłym roku zaczynają przynosić efekty. Chcemy kontynuować nasz plan, ponieważ dzięki coraz silniejszej pozycji w USA jesteśmy w stanie w kolejnych dwóch kwartałach odnotować jeszcze lepsze wyniki finansowe. 

Warto podkreślić, że Wielka Brytania była największym pojedynczym rynkiem NetEnt w drugim kwartale 2020 roku, odpowiadając za 21% przychodów – w porównaniu z 15% w drugim kwartale 2019 r. Wynik jest tym bardziej imponujący, gdyż udział regionu skandynawskiego w wysokości 16% jest obecnie prawie o połowę większy niż w roku poprzednim.