Ogolna 8 lutego 2021

Spadek przychodów z gier hazardowych na Litwie

Pomimo rozwoju branży igaming na Litwie, branża odnotowała spadek przychodów w 2020 roku. Oczywiście ma to związek z kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa. 

Spadek przychodów

Całkowite przychody we wszystkich branżach i kanałach spadły o 8,1%, do 103,5 mln EUR. Większość z przychodów odnotowano w sieci e-commerce. Przychody ze sprzedaży naziemnej wyniosły 43,9 mln EUR. Na spadki w sieci retail wpływ miała m.in. pandemia koronawirusa, ponieważ od marca do połowy maja niemal na całym świecie nie odbywały się profesjonalne zawody sportowe.

Automaty i zakłady sportowe

Automaty kategorii A – z nieograniczonymi wypłatami i stawkami – były głównym źródłem przychodów online. W tym segmencie nastąpił wzrost o prawie 100% do 29,4 mln euro. Co ciekawe pomimo zawieszenia ważnych wydarzeń sportowych od marca do połowy maja w wyniku Covid-19, zakłady sportowe stanowiły drugi co do wielkości udział w branży. Przychody z zakładów wzrosły bowiem o 10,5% do 26,5 mln EUR przy stawkach o wartości 444,1 mln EUR, co oznacza wzrost o 5,2% w stosunku do 2019 roku.

Przychody z gier stołowych online wzrosły, choć z niskiego poziomu, do 1,9 mln euro, podczas gdy przychody ze slotów kategorii B wzrosły o 47,4% do 1,2 mln euro.

Sieć naziemna

Oczywiście największe problemy miała sieć naziemna, ponieważ wiele lokali w okresie kilku miesięcy w 2020 roku było zamkniętych. Udział klientów we wszystkich produktach w sieci retail spadł o 39,5%.

Automaty kategorii B – które ograniczają stawki do 0,50 € na spin i mają limit wygranych 200-krotności pierwotnej stawki – stanowiły większość przychodu za poprzedni rok, 20,3 mln €, choć to i tak spadek o 37,9% porównując do roku poprzedniego. W dalszej kolejności były gry stołowe, choć przychody ponownie spadły do ​​10,2 mln €. Z koleo przychody ze slotów kategorii A – z nieograniczonymi stawkami i wygranymi – spadły o 36,1% do 7,8 mln €.

W międzyczasie udział detalicznych zakładów sportowych zmniejszył się o prawie połowę, do 5,7 mln euro. Sektor ten nie tylko stanął w obliczu zamknięcia lokali, ale także jak wcześniej wspominaliśmy z powodu zawieszenia większości rozgrywek sportowych w okresie od marca do połowy maja.

Krajowa loteria

Krajowa loteria Olifėja również odnotowała spadek przychodów w roku 2020 w porównaniu z rokiem ubiegłym. Sprzedaż losów spadła o 6,7% do 106,3 mln euro. Bezpośrednio wpłynęło to na spadek przychodów o 5,9% – porównując do roku poprzedniego.

Kolejny rok dla litewskiej branży może być jeszcze gorszy, ponieważ Krajowy Organ Regulacyjny i Służba Nadzoru nad Hazardem w Ministerstwie Finansów, przygotowują się do zaostrzenia kontroli branży w związku z zarzutami wykorzystywania hazardu do prania pieniędzy. Spowoduje to, że licencjobiorcy będą musieli wdrożyć nowe procesy KYC. Natomiast lokale naziemne będą mogły pozwalać na hazard tylko zarejestrowanym osobom.

tagi:Litwa