Ogolna 20 grudnia 2019

Sportradar uznaje system integralności ITF za „niemający sobie równych”

Sportradar, dostawca danych na żywo, pochwalił Międzynarodową Federację Tenisową (ITF) za „zbudowanie programu uczciwości, który nie ma sobie równych w sporcie” po potwierdzeniu nowej inwestycji organizacji w infrastrukturę turniejową o wartości 8 mln USD.

ITF zainwestuje pieniądze w szereg projektów związanych z uczciwością, obejmujących kluczowe obszary, takie jak wprowadzenie systemów akredytacji i kontroli dostępu do wydarzeń WTT, nagrywanie wideo, dodatkowe zabezpieczenia w celu zapobiegania nieoficjalnemu gromadzeniu danych, wyznaczenie ochrony integralności przez obecny na miejscu personel i ulepszone kanały zgłaszania obaw dotyczących uczciwości graczy.

Sportradar wydał oświadczenie w sprawie decyzji ITF i TIU:
Sportradar będzie wspierał działania, które zwiększą integralność tenisa. Firma odegrała kluczową rolę w procesie wdrażania zaleceń IRP w ciągu ostatnich 12 miesięcy. ITF należy pochwalić za proaktywne podejście w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów i budowanie programu uczciwości, który nie ma sobie równych w tym sporcie. Statystyki za 2019 r. pokazują, że znacznie spadły problemy z uczciwością na zawodach ITF. Wydarzenia ITF były już jednymi z rzadziej dotykanych korupcją w sporcie, dlatego ufamy, że Rada Nadzorcza TIU będzie teraz działać z równym naciskiem na dostarczanie zaleceń w celu rozwiązania problemów związanych z uczciwością na wszystkich poziomach. Przerwanie sprzedaży danych na imprezach ITF o wartości 15 tys. USD było tylko jednym z pakietów środków międzyblokujących, a jej pomyślne wdrożenie zależy od szeregu innych zaleceń wdrażanych równolegle. Będziemy nadal wnosić wkład w bieżące wydarzenia i będziemy wspierać podejście oparte na współpracy przyjęte przez Radę Nadzorczą, odzwierciedlające zalecenie bliższych relacji między TIU a kluczowymi grupami interesariuszy.

Plany inwestycyjne ogłoszono wraz z potwierdzeniem, że Rada Nadzorcza Tennis Integrity Unit (TIU) ostatecznie zgodziła się na podstawową rekomendację Niezależnego Zespołu Przeglądowego, aby ograniczyć sprzedaż danych dotyczących wyników na żywo na poziomie 15 000 USD podczas World Tennis Tour (WTT) ITF, utrzymując ją na poziomie 25 000 $.

ITF traktuje priorytetowo tworzenie większej liczby wydarzeń o wartości 25 000 $, aby zapewnić zrównoważony kalendarz i powstrzymać nieoficjalne gromadzenie danych podczas wydarzeń, dla których dane przestały być udostępniane.

O zmianach w transmisjach i gromadzeniu danych na spotkaniach ITF pisaliśmy tutaj: KLIK