Ogolna 7 listopada 2020

Totalizator Sportowy kontynuuje walkę z pandemią COVID-19

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, od marca angażuje się w szereg działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Spółka do tej pory przekazała łącznie ponad 20 mln zł na wsparcie walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami. Poza pomocą finansową i darowiznami Totalizator Sportowy podjął się również organizacji szpitala tymczasowego dla pacjentów z COVID-19. Placówka będzie zlokalizowana w Radomiu. Projekt powstaje we współpracy z wojewodą mazowieckim.

– Chcemy nieść pomoc na wszystkie możliwe sposoby i być tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni, dlatego Totalizator Sportowy podjął kolejne kroki w walce z koronawirusem. Dotychczas nasze działania koncentrowały się wokół wsparcia finansowego i przekazywania darowizn, z których korzystały przede wszystkim placówki medyczne na pierwszej linii frontu. Organizacja szpitala tymczasowego w Radomiu to dodatkowe nasze wsparcie dla społeczeństwa podczas drugiej fali z covid – 19 – podkreślił Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego. 

Wsparcie społeczeństwa w postaci tworzenia szpitali tymczasowych przez spółki Skarbu Państwa jest nadzorowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Koszty poniesie Skarb Państwa. W przypadku radomskiej placówki do Totalizatora Sportowego należeć będzie strona organizacyjna oraz inwestycyjna. Strona medyczna oraz administracyjna, a więc zapewnienie m.in. zgód administracyjnych, odpowiedniej kadry i sprzętu, leżą w kompetencjach wojewodów oraz szpitali patronackich. Totalizator Sportowy jest w trakcie ustalania wszelkich niezbędnych szczegółów.

– Podczas wiosennej fali pandemii spółki Skarbu Państwa pokazały już czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Teraz, przy drugiej fali, znów pokazują zaangażowanie. I włączają się w walke z COVID-19 – mówi wicepremier Jacek Sasin. Minister Aktywów Państwowych podkreśla, że budowa szpitali tymczasowych przez podmioty nadzorowane przez resort to część rządowej strategii walki z epidemią. – Nie ma obecnie wyższych priorytetów niż zdrowie i bezpieczeństwo Polaków.

Totalizator Sportowy szacuje łączne wsparcie przekazane na walkę z COVID-19 na ponad 20 mln zł. W kwocie tej zawierają się przede wszystkim środki pochodzące z programu przekazywania 10 procent ze sprzedaży zakładów i losów online na rzecz walki z koronawirusem i jego skutkami. Zebrane pieniądze są sukcesywnie kierowane do placówek i projektów, które wpisują się w misję związaną z poprawą zdrowia Polaków. Łącznie skorzystało z nich dotychczas 15 placówek czy instytucji medycznych, a akcja jest prowadzona nieprzerwanie od wiosny. Ponadto ze zgromadzonej w ten sposób puli 5 mln zł zasiliło ministerialny program Sportowe Wakacje+, mający na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii w sferze zdrowia psychicznego i fizycznego najmłodszych oraz wsparcie organizacji pozarządowych.

Na kwotę 20 mln zł składa się również darowizna z marca 2020 roku w wysokości 4 mln zł przekazana za pośrednictwem Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej. Środki przeznaczono na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i materiałów ochrony osobistej. Trafiły wówczas do 6 szpitali: w Tychach, Lublinie, Tomaszowie Mazowieckim, Warszawie, Jarosławiu i Sanoku.

Dodatkowo za pośrednictwem Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej przekazano również 90 samochodów z firmowej floty, które posłużyły do transportu personelu medycznego, leków i materiałów niezbędnych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania placówek medycznych i opiekuńczych, a także ewakuacji pensjonariuszy z domów opieki i innych ośrodków dotkniętych koronawirusem.

Jako pracodawca w dobie pandemii Totalizator Sportowy szczególnie dba o zdrowie i komfort psychiczny klientów oraz pracowników punktów LOTTO sieci własnej. Rozdystrybuowano maseczki ochronne i żele dezynfekcyjne dla osób korzystających z kolektur, prowadzono również kampanię informującą o zaostrzonych zasadach sanitarnych (dystans społeczny, ograniczenie czasu przebywania w punkcie, płatności bezgotówkowe) oraz przypominającą o możliwości grania w gry LOTTO online.

Więcej informacji na temat działań Totalizatora Sportowego podczas pandemii koronawirusa znajdziemy na stronie www.totalizator.pl/zaangazowanie/pomoc-w-walce-z-covid-19.

Spot informujący o zaangażowaniu Totalizatora Sportowego w przeciwdziałanie pandemii dostępny jest pod adresem: https://youtu.be/C_PNtiZ55is.

Dodaj komentarz