Loterie 19 marca 2024

Totalizator Sportowy ma nowego prezesa!

autor: redakcja
W wyniku przeprowadzonych w okresie od 21 lutego 2024 r. do 19 marca 2024 r. postępowań kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w dniu 19 marca 2024 r. powołała nowego prezesa oraz członków zarządu.

Rafał Krzemień został nowym prezesem zarządu Totalizatora Sportowego. Rada Nadzorcza powołała również  Szymona Gawryszczaka na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż, produkty i marketing oraz Artura Kapelko na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za administrację.

“Krzemień jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych. Magister Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, bankowości i finansów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz zastosowania psychologii i socjologii w zarządzaniu potencjałem ludzkim w Międzynarodowej Szkole Menedżerów. Doświadczony audytor (zaświadczenie Ministerstwa o złożeniu egzaminu na audytora wewnętrznego z wynikiem pozytywnym). W latach ubiegłych Członek Zarządu IIA Polska członek ACFE Polska. Praktyk – brał udział i zarządzał szeregiem zadań zapewniających i doradczych obecnie członek zarządu spółki publicznej notowanej na GPW w Warszawie. Od 2004 roku uczestniczy w prowadzeniu szkoleń z ramienia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej z zakresu kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej, audytu, zarządzania ryzykiem. Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla pracowników sektora administracji publicznej oraz prywatnego w tym bankowego. Prowadzi zajęcia dla studentów kierunków przygotowanych przez PIKW Sp. z o.o. wraz z kilkunastoma uczelniami w całej Polsce” – czytamy na stronie internetowej Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

Dodaj komentarz