Ogolna 29 grudnia 2019

UKGC wprowadzi w styczniu nowe przepisy dot. AML

Brytyjska Komisja ds. Hazardu (UKGC) potwierdziła, że zaktualizowane przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, które będą nadzorować wdrażanie piątej unijnej dyrektywy w sprawie AML (anti-money laundering), wejdą w życie 10 stycznia 2020 r.

Zmiany w AML będą oznaczać, że wszyscy operatorzy kasyn naziemnych i online posiadający licencję wydaną przez UKGC, muszą przeprowadzać przeglądy działalności i odpowiednio zmieniać oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, a także związane z nimi polityki, procedury i kontrole.

Kasyna z nowymi wytycznymi

Oprócz piątej unijnej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, UKGC opublikuje również 5. edycję wytycznych dla kasyn online na temat „Zapobiegania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu”, które wejdą w życie natychmiast po publikacji.
W oświadczeniu na swojej stronie internetowej UKGC powiedział: „Komisja uznaje, że wdrożenie zmian wymaga czasu, i weźmiemy to pod uwagę, ale spodziewamy się, że operatorzy podejmą niezwłoczne działania, odpowiednio zainwestują (jeśli technologia jest niezbędna, aby uwzględnić zmiany) i wprowadzą zmiany tak szybko, jak to możliwe.”

Zgodnie z nową dyrektywą wszyscy operatorzy kasyn naziemnych i online muszą odpowiednio inwestować w technologię, która zmniejszy ryzyko prania pieniędzy.

Jaki typ klientów będzie obserwowany?

Kasyna muszą wdrożyć dodatkowe wymogi dotyczące wzmocnionych środków należytej staranności wobec klientów z krajów trzecich – wysokiego ryzyka, złożonych lub niezwykle dużych transakcji, a także w przypadku nietypowych wzorów transakcji lub transakcji nie mających widocznego celu gospodarczego lub prawnego. Pod lupę będą również brani klienci będący beneficjentami polis ubezpieczenia na życie, klienci, którzy są obywatelami państwa trzeciego, którzy otrzymali obywatelstwo w państwie EOG w zamian za transfer kapitału, zakup nieruchomości, obligacji rządowych lub inwestycji w podmioty prawne w państwie EOG.