11 tys. zł kary za zorganizowanie loterii

kategoriaLoterie autorMC data06.04.2019
Jeden z polityków, Sławomir Metzen, opisał wczoraj na swoim fanpage sytuację, która dotknęła jedną ze sklepikarek organizującą dla swoich klientów loterię. Właścicielka sklepu została ukarana karą w wysokości 11 tys. zł za nielegalne zorganizowanie loterii z jedyną nagrodą o wartości 99 zł.

Organizację loterii promocyjnej w Polsce reguluje kilka aktów prawnych. Pierwszym aktem prawnym, o którym należy napisać jest Ustawa z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Określa ona co to jest loteria, wskazuje jej rodzaje, podmiot, przedmiot, organy kontrolne, podatnika, reguluje całe postepowanie. Bez zapoznania się jej artykułami urządzenie loterii jest wręcz niemożliwe. Drugim aktem jest Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Wskazuje ona organy kontrolne w zakresie organizacji loterii i całą procedurę.

W przypadku wspomnianej we wpisie sklepikarki wymagane było posiadanie zezwolenia na loterię promocyjną.

„Loteria promocyjna to gra losowa, w której uczestniczysz nabywając towary i usługi. Kupując je zdobywasz szanse na wygranie nagród pieniężnych lub rzeczowych. Przed zorganizowaniem takiej loterii musisz uzyskać zezwolenie. Wyda ci je dyrektor właściwej izby administracji skarbowej.”

Opłata wynosi 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej. W 2019 r. kwota bazowa wynosi 4811,42 zł. Osobą wydającą zezwolenie jest kierownik Izby Administracji Skarbowej.

Pani sklepikarka urządziła loterię paragonową dla swoich klientów. Wygraną był ekspres do kawy o wartości 99 zł. Sklepikarka nie zgłosiła celnikom zamiaru przeprowadzenia loterii, ani nie uiściła za nią opłaty w wysokości 2237 zł (sytuacja miała miejsce prawdopodobnie w roku 2018, kiedy kwota bazowa wynosiła 4244,58 zł, więc 50% opłaty to 2237 zł). Wkrótce po rozpoczęciu loterii paragonowej do sklepu przyszli celnicy, a właścicielce postawiono zarzuty z art. 108 kodeksu karnego skarbowego.

Art. 108. KKS Urządzanie lub prowadzenie loterii wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia

§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia urządza lub prowadzi loterię fantową, grę bingo fantowe, loterię promocyjną lub loterię audioteksową, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

Sklepikarka poddała się dobrowolnie karze, a oskarżyciel nakazał jej zapłatę grzywny w wysokości 700 zł i opłacenie kosztów postępowania – 200 zł. Nikt nie podejrzewał, że sprawa będzie miała ciąg dalszy. Urzędnicy, oprócz nałożenia kary na sklepikarkę, wszczęli jeszcze postępowanie podatkowe. W tym postępowaniu ukarali kobietę karą w wysokości 2237 zł, odpowiadającą opłacie, jaką powinna ona wnieść, aby zorganizować loterię paragonową z nagrodą w postaci ekspresu o wartości 99 zł.

Gdyby kobieta opłaciła karę, prawdopodobnie sprawa zakończyłaby się na tym etapie. Sklepikarka natomiast złożyła odwołanie od decyzji. Sprawa trafiła więc do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Dyrektor uznał, że opłata 2237 zł dotyczy osób, które loterię zgłosiły, a skoro sklepikarka nie dokonała zgłoszenia, to powinna zostać obciążona 5-krotnością tej kwoty, czyli 11 185 zł.

Nowelizacja ustawy wprowadziła surowsze kary, tj. karę w wysokości 5-krotności opłaty za wydanie zezwolenia w przypadku loterii przeprowadzonej bez zezwolenia i nową karę w wysokości do 200 tys. zł za prowadzenie loterii z naruszenie warunków uzyskanego zezwolenia lub z naruszeniem przepisów ustawy o grach hazardowych.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej uchylił w całości decyzję pierwszej instancji, a sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia. Efektem było ostatecznie nałożenie kary w wysokości 11 185 zł.

11 tys. zł kary za zorganizowanie loterii z nagrodą o wartości 99 zł. Jak oceniacie decyzję urzędników?

Większość portali cytuje jedynie post Sławomira Menztena. Opinia celników na temat kary nałożonej na sklepikarkę jeszcze się nie pojawiła, a krajowe media nie podjęły tematu. Wrócimy do sprawy, gdy uzyskamy więcej informacji.

Źródła: KLIK KLIK KLIK

udostępnij na facebooku
udostępnij na twitterze
MC 06.04.2019
    ]