Loterie 8 listopada 2019

Odpowiedzialna gra w Totalizatorze Sportowym

Totalizator Sportowy, jak każda firma z branży gamingowej, posiada regulamin Odpowiedzialnej Gry. Spółka podchodzi do tematu bardzo poważnie i kilka lat temu rozpoczęła badania mające na celu analizę oczekiwań graczy i głębsze zrozumienie wpływu gier na społeczeństwo. W jaki sposób Totalizator Sportowy zajmuje się Odpowiedzialną Grą?

Założona przez Totalizator Sportowy Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, od początku swojego istnienia prowadziła systematyczny monitoring występowania w polskim społeczeństwie ryzyka grania patologicznego. Prowadzone były badania socjologiczne we współpracy z największymi ośrodkami badawczymi takimi jak Fundacja CBOS, ARC Rynek Opinia czy PBS DGA. W 2016 roku na zlecenie Fundacji LOTTO i przy współpracy uznanych naukowców z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego specjalizujących się w uzależnieniach behawioralnych GfK Polonia przeprowadziła badania pn. „Udział w grach Totalizatora Sportowego a zagrożenia uzależnieniem od hazardu”. W ramach badania został zaadoptowany do warunków polskich pod względem językowym i kulturowym kwestionariusz SouthOaksGamblingScreem (SOGS Lesier Blum 1993) służący do diagnozowania uzależnienia od hazardu. Następnie używając kwestionariusza SOGS przeprowadzono badania na reprezentatywnej grupie graczy korzystających z gier Totalizatora Sportowego oraz grupie pracowników Totalizatora Sportowego mających codzienny kontakt z oferowanymi przez spółkę produktami. Uzyskane wyniki potwierdzają ogólnoświatowe tendencje o niskim potencjale uzależniającym gier liczbowych takiego rodzaju, jaki jest oferowany przez Totalizator Sportowy. Szczegółowe wyniki badań można znaleźć na stronie Fundacji LOTTO (KLIK). Obecnie we współpracy z Fundacją IBRIS prowadzony jest kolejny cykl badań ilościowych i jakościowych, który uwzględnia wpływ nowych produktów i nowe kanały dystrybucji oferowane przez Totalizator Sportowy na ryzyko występowania grania patologicznego.Wyniki opublikowane zostaną na stronie www.fundacjalotto.pl pod koniec pierwszego kwartału 2020r.

Wszyscy pracownicy Totalizatora Sportowego, także ci pracujący w salonach gier na automatach i w kolekturach, biorą udział w szkoleniach dotyczących odpowiedzialnej gry. Podczas szkoleń uzyskują informacje na temat bezpiecznej rozrywki i odpowiedzialnej sprzedaży. Rokrocznie szkolonych jest ponad 20 tys. kolektorów – do rozbudowania wiedzy w oparciu o najnowsze materiały szkoleniowe wykorzystywane są różnorodne kanały – dedykowany serwis, intranet, drukowane materiały informacyjne. Każdy z pracowników ma dostęp do 7 zasad bezpiecznej rozrywki – katalogu wytycznych przydatnych w codziennej pracy. Efekty szkoleń sprawdzane są przez Tajemniczych Klientów oraz KAS.

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej prowadzi działania edukacyjne wśród graczy. Klienci mogą skorzystać z bazy wiedzy na temat odpowiedzialnej gry i uzyskać informacje o możliwej pomocy, gdy gra wymyka się spod kontroli.

Wszystkie informacje publikowane na stronach Totalizatora Sportowego kierowane są do osób pełnoletnich. Regulaminy, zasady i tabele wygranych przedstawione są w jasny sposób, zrozumiały dla wszystkich graczy. Spółka prowadzi także odpowiedzialny marketing, aby treści reklamowe nie odwoływały się do słabości graczy. Agencje reklamowe współpracujące z Totalizatorem Sportowym obowiązują zasady Procedury Odpowiedzialnej Komunikacji.