Ogolna 31 lipca 2020

Działanie w szarej strefie pomogło Betssonowi w rekordowych przychodach?

Gigant na rynku hazardowym Betsson ogłosił, że pomimo kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa był w stanie osiągnąć rekordowe przychody w drugim kwartale 2020 roku. Na tak dobry wynik finansowy wpłynął rozwój kasyna online na wielu rynkach. Niestety wpływ miał na to również polski rynek, na którym Betsson działa w szarej strefie.

Rekordowy drugi kwartał

Całkowite przychody Betssona za trzy miesiące do 30 czerwca wyniosły 1,53 mld SEK (171,1 mln USD), co stanowi wzrost o 20% w stosunku do 1,28 mld SEK odnotowanych w tym samym okresie ubiegłego roku. Tak dobry wynik operator tłumaczy wzrostem rok do roku w zakresie działalności kasynowej, w której jego przychody wzrosły o 40% do 1,29 mld SEK, co stanowi 84% całości kwartalnej.

Z kolei zgodnie z przewidywaniami przychody z zakładów sportowych spadły o 34% do 226,5 mln SEK, co według Betssona i tak można uznać za dobry wynik. Spadek przychodów w tym segmencie oczywiście ma związek z odwołaniem oraz przełożeniem niemal wszystkich wydarzeń sportowych w drugim kwartale 2020 roku w związku z pandemią koronawirusa.

Europa kluczem do sukcesu?

Patrząc na wyniki geograficzne, Betsson zauważa, że odnotował znaczny wzrost w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej. Większość przychodów została wygenerowana w Europie Zachodniej, która stanowiła 36% przychodów grupy w tym kwartale, na poziomie 550,2 mln SEK.

Na drugim miejscu znalazły się kraje skandynawskie z 485,0 mln SEK (32%), następnie Europa Środkowa i Wschodnia oraz Azja Środkowa z 363,6 mln SEK (24%), podczas gdy przychody z reszty świata stanowiły 8% całkowitych przychodów w omawianym kwartale.

Około 1/4 przychodów Betssona pochodzi z działalności na terytoriach krajów Europy Wschodniej. Jednym z nich jest Polska, gdzie światowy gigant na rynku hazardowym działa nielegalnie od dłuższego czasu. Warto przypomnieć, że zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów do końca stycznia 2020 roku wykryło aż 8600 nielegalnych domen hazardowych. Tym samym według ostatnich wyliczeń resortu szara strefa w poprzednim roku wyniosła około 5,5 miliarda, co stanowi 37% wartości całego rynku, chociaż wydaje się, że są to szacunki mocno zaniżone.

Już tylko na podstawie tego można łatwo się domyślić, że Betsson w sposób nielegalny generuje duże zyski na terenie Polski. W ostatnim raporcie MF na temat szarej strefie Betsson służył za przykład firmy, która nagminnie łamie ustawę hazardową poprzez notorycznie zmienianie adresu strony, by nadal oferować zakłady wzajemne na terenie Polski. Resort podał informację, że podmiot ten średnio raz w miesiącu jest wpisywany do rejestru stron zakazanych. Redakcja Interplay wysłała również pytania do Ministerstwa Finansów, ponieważ spółka powiązana z udziałowcami Betssona stara się o uzyskanie licencji w Polsce.

Koszty

Pod względem wydatków za drugi kwartał, koszty operacyjne wyniosły 740,8 mln SEK, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu z 662,0 mln SEK w tym samym okresie ubiegłego roku. Głównymi wydatkami w drugim kwartale 2020 roku były jednak koszty związane z marketingiem. Wzrosły one bowiem w drugim kwartale o 11% do 256,8 mln SEK. Pomimo pandemii Betsson zatrudnił także nowych pracowników, co sprawiło, że koszty na personel wzrosły o 11% do 219,9 mln SEK,

Inne koszty zewnętrzne, w tym koszty związane z zakładami sportowymi, konsultantami i licencjami na oprogramowanie wzrosły o 21% do 223,0 mln SEK, podczas gdy skapitalizowane koszty rozwoju wzrosły o 27% do 62,4 mln SEK. Spadek kosztów do 52,3 mln SEK odnotowano jedynie w związku z amortyzacją kosztów rozwoju, ale i tak była to niewielka różnica w porównaniu z tym samym okresem czasu przed rokiem.

Warto zaznaczyć, ze koszty operacyjne obejmowały również jednorazową pozycję w wysokości 20 mln SEK za grzywnę wydaną przez Szwedzki Urząd ds. Hazardu. Co więcej Betsson wykazał również stratę kursową w wysokości 17 mln SEK.

Przychody

Pomimo większych wydatków w drugim kwartale, wzrost przychodów w tym okresie oznaczał, że Betsson był w stanie odnotować lepszy zysk operacyjny, który wzrósł o 11% z 196,9 mln SEK do 217,7 mln SEK. Po uwzględnieniu pozycji finansowych w wysokości 11,0 mln SEK, oznacza to, że Betsson uzyskał 206,7 mln SEK zysku przed opodatkowaniem, co stanowi wzrost o 14% w porównaniu z 171,6 mln SEK w zeszłym roku.

Płatności podatkowe za ten okres wyniosły 13,8 mln SEK, co oznacza, że Betsson zakończył kwartał z zyskiem netto 192,9 mln SEK, co stanowi wzrost o 12,4% w porównaniu z drugim kwartałem 2019 roku.

Pomimo pandemii koronawirusa drugi kwartał był dla nas świetny. Kryzys bezpośrednio wpłynął na naszą działalność od marca, ale szybko zareagowaliśmy. Zmieniliśmy ofertę, co przynosiło skutek zwłaszcza, jeśli chodzi o segment kasyna, z którego jestem szczególnie zadowolony – powiedział dyrektor generalny firmy Betsson, Pontus Lindwall.

Od marca do chwili obecnej zaobserwowaliśmy wiele zmian w nawykach naszych klientów, którzy zaczęli w inny sposób korzystać z rozrywki jaką jest hazard. Wierzymy, że wszystko co teraz zaobserwowaliśmy, pomoże nam w przyszłości – dodał Pontus Lindwall.

Podsumowując w pierwszej połowie 2020 roku przychody Betssona wzrosły o 13% do 2,95 mld SEK. Zysk brutto wzrósł o 8% do 1,9 mld SEK, a zysk operacyjny o 6% z 452,1 mln SEK do 478,3 mln SEK. Z kolei zysk netto za sześć miesięcy do 30 czerwca wyniósł 422,5 mln SEK, co stanowi wzrost o 5% w stosunku do 400,9 mln SEK odnotowanych w tym samym okresie ubiegłego roku.

Kto traci na działalności Betssona?

Wśród podmiotów, które tracą na działalności giganta hazardowego, znajdują się wszyscy polscy operatorzy zakładów bukmacherskich, Totalizator Sportowy, Skarb Państwa, ale również polski sport. Mógłby on być znacznie mocniej wspierany, gdyby operatorzy w Polsce mieli równe warunki gry. Betsson nie płaci również organizatorom wydarzeń sportowych i związkom sportowym z tytułu wykorzystywania wyników sportowych.

Betsson oferuje również gry kasynowe, na które wyłączność ma polski monopolista, a zakłady sportowe nie są obarczone 12-procentowym podatkiem obrotowym ani też 10% podatkiem od wygranych powyżej 2280 zł.

Dodaj komentarz